Kerk in Nood start hulpactie voor Irak

"Bid alstublieft voor onze mensen opdat ze niet door de terroristen gedood worden"

in Christelijk Nieuws

Duizenden ontheemde Irakezen krijgen binnenkort voedsel, onderdak, onderwijs en geschenken voor de kinderen via een noodprogramma van Kerk in Nood.

(imported body)

"Het programma ten bedrage van 4 miljoen euro is een van de grootste in de 67-jarige geschiedenis van onze hulporganisatie en houdt ook pastorale steun in voor de door deze crisis ontheemde priesters en zusters. De projecten vallen samen met nieuwe berichten uit Irak dat de crisis, die 120.000 christenen op de vlucht joeg, nog zal aanscherpen", zegt Luc Claeys, verantwoordelijke Fondsenwerving van Kerk in Nood vzw.

Erbil
De regio van Erbil, waar tienduizenden vluchtelingen onderdak zochten, wordt geteisterd door storm en regen. De winter is in aantocht. Bovendien moeten vele gezinnen weg uit de overheidsgebouwen zoals scholen die tot vluchtelingenkamp werden omgebouwd en waar ze tot twintig in één kamer slapen. "De christelijke gemeenschap is volledig afhankelijk van hulp van buitenaf. Zij wordt door de kerk gesteund sinds zij in het Koerdische deel van Noord-Irak aankwam. Velen vonden onderdak in Ankawa, dichtbij de regionale hoofdstad Erbil, en ook verder naar het noorden in de regio van Dohuk aan de Turkse grens."

Kerstgeschenken
Volgens Luc Claeys helpt de hulporganisatie met de bouw van prefabgebouwen voor 15.000 kinderen. Er komen voedselpakketten voor vluchtelingen, de betaling van huishuur worden ze bij geholpen, er komt steun voor seminaristen en Kerk in Nood schenkt kerstgeschenken voor 15.000 kinderen. Voorbeelden van deze kerstgeschenken zijn: warme kleren, potloden, kleurboeken, religieuze artikelen en kinderbijbels .

Kerk in Nood maakte eerder al een bedrag vrij van 200.000 euro voor de dringendste noodhulp aan de vluchtelingen uit Mosil en de Nineve-vlakte.

Bidden
De Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil dankt de hulporganisatie en roept alle mensen van goede wil op om te bidden voor Irak: “Bid alstublieft voor onze mensen opdat ze niet door de terroristen gedood worden. Daarnaast moeten we ook bidden voor zij die ons vervolgen en opdat er een einde komt aan het kwaad dat nu zo groot is in de wereld.”


Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons