Groot-Brittannië ontkerkelijkt in rap tempo

Ongeveer 1,6% is moslim in Groot-Brittannië

in Christelijk Nieuws

De ontkerkelijking van Groot-Brittannië grijpt volgens Britse media in recordtempo om zich heen. In een halve eeuw is het aantal mensen zonder godsdienst gestegen van 3% tot bijna de helft van de bevolking.

(imported body)

Van de jongvolwassenen jonger dan 25 jaar noemt twee derde zich ongelovig. Verschillende kerken, onder wie de methodisten, dreigen binnen een generatie verdwenen te zijn. Andere, onder meer de anglicaanse Church of England, stevenen af op veroudering en massaal ledenverlies.

"Jonge Britten zoeken massaal hun heil in het atheïsme en het agnosticisme", aldus een academische studie bij 20.000 Britten van onderzoekers van de universiteiten van Manchester, Oxford en Nottingham. Volgens de studie behoort 44,7% van de bevolking tot geen enkele godsdienst. Eén op drie is anglicaan en één op tien is katholiek. Nauwelijks, 1,6%, is moslim. Van de groep 18- tot 24-jarigen is 14,2% anglicaan en 8,5% katholiek. Volgens analisten staan de Britse kerken voor de dringende uitdaging om jongeren te bereiken als zij voor toekomstige generaties niet irrelevant willen worden.


Bron: Kerknet
Foto: Reformatorisch Dagblad- Anton Dommerholt 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons