Gereformeerd onderwijs dubt over kerkeis

Dit is een vervolg op het zogenoemde Gereformeerd Onderwijs 2.0

in Christelijk Nieuws

De gereformeerde basisscholen in Noord-Nederland stellen hun personeelsbeleid ter discussie. Schoolbesturen, docenten en ouders spreken de komende tijd over de vraag of nieuwe docenten nog per se lid moeten zijn van een van de gereformeerde kerken. Dit meldt de website Hetgoedeleven.

De scholen hanteren al sinds jaar en dag de eis dat leerkrachten lid zijn van een gereformeerd-vrijgemaakte kerk of christelijke gereformeerde kerk. Op 30 oktober besluit scholenkoepel Noorderbasis of sollicitatie ook wordt opengesteld voor een derde kerkgenootschap, de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Die wijziging is de opmaat naar een meer fundamentele discussie, zegt directeur Marten van der Es van gereformeerde basisschool De Princenhof in Leeuwarden. Hij is nauw betrokken bij het overleg tussen onder meer de gereformeerde scholenkoepels Noorderbasis, VGPONN en bestuurlijk zelfstandige basisscholen als Eben Haëzer in Ureterp. Mogelijk wordt deze eis in de toekomst vervangen door een meer algemene richtlijn dat nieuwe docenten positief-actief hun geloof moeten belijden.

"De eis dat mensen lid moeten zijn van een kerk is wel erg duidelijk, maar zegt eigenlijk niet zo veel over de wijze waarop iemand in het geloof staat. En dat is wat mij betreft het belangrijkste: dat de levenswijze van onze docenten aansluit bij de opvattingen van de school.”

Minder sturend
De gereformeerde kerken zijn de afgelopen decennia flink veranderd, zo zegt Van der Es. Dat iemand lid is van een kerk zegt minder over diens houding ten opzichte van het geloof. "Het automatisme ‘je bent gereformeerd dus je leeft ook zo’, is veel minder dan vroeger. De kerken zijn tegenwoordig veel minder sturend. Het kale feit dat iemand lid is van een kerk, is daardoor geen garantie meer dat iemand ook op de manier in het leven staat die past bij onze scholen. Dat is nog slechts een schijnzekerheid.”

Gereformeerde basisscholen hebben van oorsprong de signatuur gereformeerd-vrijgemaakt, maar ook steeds meer gelovigen die lid zijn van een andere kerkgemeenschap voelen zich tot de scholen aangetrokken. Alleen al op de school in Leeuwarden zijn kinderen ingeschreven van tien verschillende kerkelijke stromingen, van PKN-, baptisten-en pinkstergemeenten tot het Leger des Heils.

Identiteitsuitgangspunt
Van der Es oppert dat het wellicht een betere voorwaarde is dat er voor nieuwe docenten een soort van extra competentie wordt geformuleerd, die te maken heeft met het geloof. "Noem het een identiteitsuitgangspunt waar dan die christelijke levensstijl in wordt omschreven. Deze levensstijl moet blijken uit gesprekken tussen de schooldirectie en nieuwe docenten. Want uiteindelijk blijft het belangrijkste dat de nieuwe docenten echt passen bij de identiteit van de school.”

De discussie wordt gevoerd als vervolg op het zogenoemde Gereformeerd Onderwijs 2.0, een moderniseringsslag die de gereformeerde scholen willen maken.

 

Bron: Hetgoedeleven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons