Fusie Chris en Voorkom!

Family care is de nieuwe naam voor de gefuseerde stichtingen

in Christelijk Nieuws

De christelijke organisaties Chris en Voorkom! gaan verder in de stichting Family Care. De fusie is sinds deze maand een feit. Ook de activiteiten van Stay Clean maken nu deel uit van Family Care, een koepelorganisatie voor ondersteuning aan kinderen, jongeren, opvoeders en werkers in de kerk.

Stichting Family Care is opgericht in 2011 en maakt deel uit van christelijke ggz De Hoop. Stichting Chris biedt een luisterend oor voor kinderen en jongeren met vragen of problemen, op dit moment vooral via chat en een anonieme mailtool. Ook Voorkom! zet zich in voor jonge mensen, via (verslavings) preventielessen voor scholen en kerken. Dit jaar verzorgt Voorkom! zo’n vijfduizend lessen. Stay Clean faciliteert zelfhulpgroepen, waar ex-verslaafden elkaar ontmoeten ter bemoediging en steun.

Krachten bundelen
Volgens directeur Henry Valk van de drie organisaties, kunnen de stichtingen onder de paraplu van Family Care beter hun krachten bundelen, onder meer door een centrale administratie en een gezamenlijke benadering van kerken. "Nog belangrijker is dat we door de fusie kennis bundelen en het bereik vergroten. We kunnen werkelijk wat betekenen in de zorgketen.”

Doelstelling voor de komende periode is het ontwikkelen van eigentijdse programma’s voor weerbaarheid en pesten, aldus Valk. "Daarnaast willen we de Chris Chat ook beschikbaar maken voor de mobiele telefoon.” Verder is samenwerking met collega-organisaties een speerpunt. Voorkom!, Chris en Stay Clean blijven wel eigen merken met een afzonderlijke doelstellingen.

 

Bron: Hetgoedeleven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons