De weg is vrij voor vrouwelijke bisschop

De anglicanen in Engeland voerden de afgelopen jaren een stevig debat over de vrouwelijke bisschoppen.

in Christelijk Nieuws

Met het ondertekenen van een wet die ruimte schept voor de benoeming van vrouwen als bisschop, heeft de Britse koningin Elizabeth II het laatste obstakel uit de weg geruimd dat de komst van vrouwelijke bisschoppen in de Church of England nog verhinderde. Het Britse Lagerhuis stemde al met de wet in, begin vorige week volgde ook het Hogerhuis.

De koninklijke goedkeuring is de laatste stap in een al tientallen jaren slepend proces om vrouwen in kerkelijke functies te kunnen benoemen. Sinds 1993 kunnen vrouwen in de Anglicaanse Kerk in Engeland weliswaar priester worden, maar de ambten van bisschop en aartsbisschop stonden niet open voor vrouwen.

Vrouwen
De anglicanen in Engeland voerden de afgelopen jaren een stevig debat over de vrouwelijke bisschoppen. Behoudende evangelicalen en anglo-katholieken wisten tijdens de generale synode in 2012 de komst van de vrouwelijke bisschoppen nog te blokkeren. De vorig jaar aangetreden aartsbisschop Welby ging echter voortvarend aan de slag met een spoedprocedure om vrouwen alsnog zicht te geven op het bisschopsambt. Eerder dit jaar benoemde hij daarom al een groep van vrouwelijke waarnemers, die nu al de vergaderingen van het college van bisschoppen bijwoont.

De benoeming van de eerste vrouwelijke bisschop is naar verwachting nog een kwestie van weken. Op 17 november vergadert de generale synode van de kerk opnieuw. Dan worden de laatste formaliteiten geregeld. De eerste vrouwelijke bisschop wordt naar verwachting nog voor het einde van het jaar bevestigd.


Bron: Hetgoedeleven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons