CBS: Gereformeerden en PKN’ers trouwste kerkgangers

Maar ook: kerkbezoek blijft dalen in Nederland

in Christelijk Nieuws

Het kerkbezoek in Nederland daalt. Met name katholieken gaan minder naar de kerk, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. Toch geeft ruim de helft van de volwassen Nederlanders aan zich tot een geloofsgemeenschap te rekenen. De grootste categorie gelovigen, een kwart, is katholiek.

De cijfers van kerkbezoek blijven de afgelopen jaren aardig stabiel: sinds 2010 brokkelt alleen onder katholieken het kerkbezoek af van 21 naar 17 procent. Gereformeerden en protestanten zijn de trouwste kerkgangers, 60 procent kerkt minstens een keer per maand. Het aandeel is veel lager bij hervormden (30 procent) en vooral bij katholieken (17 procent).

Het instituut deelt de protestanten nog steeds op in gereformeerden, hervormden en leden van de PKN, ook al zit er sinds de start van de PKN tien jaar geleden veel overlap tussen deze groepen.

Urk is gelovigste gemeente
Er zijn grote regionale verschillen in zowel het aantal mensen dat zegt deel te zijn van een geloofsgroep als in het bezoeken van religieuze diensten. Met een kwart bezoekers aan een dienst in een kerk, moskee of synagoge lopen Zeeland en Overijssel voorop.

Tussen gemeenten zijn er nog grotere verschillen in kerkgang. De frequentste kerkgangers wonen in de bible belt; een aaneengesloten strook van gemeenten, die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel. Urk spant de kroon: daar gaat bijna iedereen naar de kerk, slechts 2 procent van de inwoners is daar niet-kerkelijk.  

Kerkgangers zijn gelukkiger
CBS presenteert de cijfers tegen de achtergrond van een eerder onderzoek, waaruit blijkt dat wekelijkse bezoekers van religieuze diensten gelukkiger en tevredener zijn dan degenen die minder vaak naar een dienst gaan. "Over het algemeen geldt: hoe frequenter, hoe groter de participatie en het vertrouwen in de samenleving." 


Bron: CBS

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons