Bisschop: 'Kerk geeft geen geestelijke leiding'

Bisschoppen herformuleren leer zodat "mens van nu weer echt wordt bereikt"

in Christelijk Nieuws

De buitengewone bisschoppensynode die zondag in Vaticaanstad begint, buigt zich over belangrijke thema's als het gezin, homoseksualiteit en ongehuwd samenwonen. Deze internationale vergadering van bisschoppen is bijeengeroepen door paus Franciscus. Bisschop Gerard de Korte (foto) van het bisdom Groningen-Leeuwarden verwacht dat de bisschoppen zullen proberen de katholieke leer zo te herformuleren dat "de mens van nu weer echt wordt bereikt".

"Het zijn spannende thema's. Ik verwacht dat een derde weg gezocht wordt. Geen herhaling van verouderde woorden die versteend zijn. Ook geen aanpassing aan de moderne liberale cultuur, maar het opnieuw formuleren van de katholieke wijsheid op het gebied van seksualiteit, huwelijk en gezin voor de moderne mens", zegt De Korte. Volgens hem geeft de kerk "geen geestelijke leiding meer en zijn de mensen overgeleverd aan de ethiek van de tv-soaps".

De Korte staat positief tegenover de ideeën van zijn Belgische collega Johan Bonny van Antwerpen, die onlangs pleitte voor meer ruimte voor homoseksuelen en ongehuwd samenwonenden. Tijdens de synode wordt ook gesproken over het verbod voor gescheiden mensen om ter communie te gaan, het verbod voor homoseksuelen om seksueel actief te zijn en het verbod op kunstmatige voorbehoedsmiddelen. "Bonny snijdt veel aan, het is een mooie bijdrage voor de synode", aldus De Korte.

De bisschop verwacht niet dat de katholieke leer tijdens de bijeenkomst wordt veranderd, maar wel dat paus Franciscus zal benadrukken dat de kerk barmhartig moet zijn en gelovigen niet moet afstoten.

In de aanloop naar de conferentie stuurde het Vaticaan afgelopen jaar een lijst met vragen naar de parochies in de hele wereld met vragen over het huwelijk en gezin. Alle antwoorden zijn inmiddels teruggestuurd en dienen als leidraad voor de bisschoppelijke vergadering. De Nederlandse Bisschoppenconferentie besloot eerder dit jaar niet bekend te maken hoe onder Nederlandse katholieken wordt gedacht. De Duitse bisschoppen deden minder moeilijk en verspreidden begin dit jaar een samenvatting, waaruit blijkt dat veel Duitsers vinden dat de kerk ver verwijderd is van de realiteit.

Tijdens de synode in het Vaticaan, die tot en met 19 oktober duurt, worden geen besluiten genomen. De vergadering is een voorbereiding op de synode die volgend jaar in het Amerikaanse Philadelphia wordt gehouden. Uiteindelijk beslist de paus over dergelijke levensvragen, maar wil hierbij wel de adviezen van de bisschoppen laten meewegen.

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons