Vergeving: alleen eigenbelang?

Niet alleen onbaatzuchtigheid

in Geloven

Vergeven is niet alleen maar onbaatzuchtigheid. Het is de beste vorm van eigenbelang. Het is ook een proces dat haat en boosheid niet uitsluit. Deze emoties maken alle deel uit van het mens zijn. Je moet jezelf nooit haten, omdat je anderen, die verschrikkelijke dingen doen, haat: je toont de diepte van je liefde door de mate van je boosheid.

Betere mensen
Echter, als ik spreek over vergeving dan bedoel ik het geloof dat er uiteindelijk een beter mens te voorschijn komt. Een beter mens dan degene die verteerd wordt door boosheid en haat.
Als je in die toestand blijft hangen, dan sluit je jezelf op in een slachtofferrol. Dit maakt je bijna afhankelijk van de dader. Maar je moet en kunt zelf verder en je kunt zelfs de dader helpen een beter mens te worden.

Onvergefelijk
Maar het proces van vergeving vereist ook erkenning van de kant van de daders, dat zij een overtreding begaan hebben. Ik hou er niet van om over mijn persoonlijke ervaring van vergeving te spreken, alhoewel sommige zaken die men geprobeerd heeft mijn familie aan te doen heel dicht benaderen wat ik als onvergeeflijk moet beschouwen. Ik spreek hier echter niet over, omdat ik getuige ben geweest van zo veel ongelooflijke mensen, die wreedheid en tragedie hebben ondergaan, maar tot het punt gekomen zijn, dat zij konden vergeven.

Wie mag ik vergeven?
Neem als voorbeeld de Craddock Four. De politie liet hun auto in een hinderlaag lopen, doodde hen op de meest gruwelijke manier en stak hun auto in brand. Tijdens een TRC-verhoor werd aan de tienerdochter van één van de slachtoffers gevraagd of zij in staat zou zijn de mensen te vergeven die dit haar en haar familie aangedaan hadden.
Haar antwoord was: "We zouden graag vergeven, maar we zouden graag willen weten wie we moeten vergeven."
Het is fantastisch om dit jonge meisje te zien, nog steeds menselijk, ondanks alle pogingen om haar te ontmenselijken.

Auteur: Desmond Tutu (Anglicaans bisschop en oprichter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika.)

Dit artikel is onderdeel van de onlinecursus Leven na Onrecht

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons