Overijssels platform van kerken opgericht

in Christelijk Nieuws

Vertegenwoordigers van plaatselijke raden van kerken in Overijssel hebben samen een Platform van Kerken in Overijssel (PKO) opgericht. Het platform dient als afstemmingspunt voor de diverse plaatselijke kerken en als gesprekspartner voor onder meer de provinciale overheid.

(imported body)

Er zijn in Overijssel enkele tientallen plaatselijke raden van kerken en platforms, waarin kerken samenwerken. Tot vijf jaar geleden ontmoetten ze elkaar in een provinciale Raad van Kerken. De kerken van het platform zullen elkaar in het PKO een of twee keer per jaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, en projecten oppakken waarin ze elkaar kunnen versterken.

Uit een inventarisatie van activiteiten blijkt dat diverse kerken het thema pelgrimage op de agenda hebben staan, waartoe de Wereldraad van Kerken vorig jaar heeft opgeroepen in Zuid-Korea. Het Zwolse platform, waarvan De Vries voorzitter is, vertelde op een bijeenkomst in Deventer over de sociale inspanningen in het kader van de Moderne Devotie.

Het Platform wil verder werken aan deze gezamenlijke thema's en zal daartoe onder meer contact zoeken met de provinciale overheid. Een volgende bijeenkomst staat gepland voor mei volgend jaar in Zwolle.

Bron: HetGoedeLeven

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons