OPINIE | Kerk, houd me in de waarheid

Hoe kan ik op koers blijven? En welke koers is dat dan?

in Christelijk Nieuws

Ik ben op zoek naar waarheid. Ik wil weten hoe het christelijke leven bedoeld is en wat het betekent om in waarheid te leven. Ik denk te weten dat ik op het juiste pad zit door Jezus te volgen en naar hem te luisteren, maar tegelijkertijd is er zoveel dat mij en anderen van dit pad afduwt en op een dwaalspoor wil brengen. Hoe kan ik dan op koers blijven? En welke koers is dat dan?

Veel mensen zullen een allergische reactie krijgen van claims op DE WAARHEID, zeker in deze postmoderne tijd waarin we zelf onze levenspakketje wel bij elkaar sprokkelen. De waarheid is echter geen star format, maar een dynamisch persoon; Jezus. Maar wat vraagt hij dan van ons?

Dan lees ik Efeziërs 4. Daar zegt Paulus dat we geen onmondige kinderen meer zullen zijn die met elke wind meewaaien en ons niet door de listigheid en doortraptheid op een dwaalspoor laten brengen. “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus”.

Dat wil ik wel, denk ik dan. Maar ik herken ook de listigheid en de doortraptheid.

Verraderlijke media
Ik vind media, geschreven pers, televisie en sociale media razend interessant. Het is mijn werk en ik wordt dagelijks geïnspireerd door wat ik lees. Maar van één ding ben ik erg overtuigd: alle meningen en beelden die op ons afgevuurd kunnen verraderlijk giftig zijn.  Vooral omdat het je niets lijkt te doen, maar in de loop van de tijd effect heeft. 

Cynische cultuur
En dan de cynische en individuele cultuur waarin we leven. Elke waarheid wordt in twijfel getrokken en onder het motto van ‘we leven in het nu’ wordt het ene na de andere christelijke overtuiging door de mangel gehaald en ontzenuwd.  Zolang we ons maar zo goed mogelijk ontplooien, veel leuke dingen doen en fantastische relaties hebben, hebben we het helemaal niet nodig om bij de les gehouden te worden. Toch?  

Commercie
Onze wereld staat van bol van commerciële belangen, platweg het belang om zoveel mogelijk geld te verdienen en daar mensen vruchtbaar voor te maken. Treffend hierin vind ik het hoe dit in het boek Brave New World naar voren komt. Daar worden mensen van kinds af aan bewust gehersenspoeld met boodschappen die het consumentisme en de vrije seksuele moraal bevorderen. Ga eens een dag bewust luisteren en kijken naar reclames en analyseer eens het materialisme, het schoonheidsideaal en de maakbaarheid. 

Ik wil vanuit het Evangelie een tegengeluid horen.

Daarvoor zijn oudsten en medechristenen nodig die met onderwijs en sturing naast mij staan om Jezus om nr. 1 te blijven houden. Maar in de kerk is het vaak zo anders. Of het Evangelie is te eenzijdig (een te boze, een te vage, of een te lievige God), te simplistisch, losgezogen van de sores van het dagelijks leven of helemaal in het eigen straatje.

Scherp houden
Ik wil opgebouwd en scherp gehouden worden om met een zuiver hart Gods koninkrijk te verwachten en dat ik zo geïnspireerd wordt dat ik in woord en daad van Jezus getuig. Ik wil op het smalle pad gehouden worden door opbouwende en liefdevolle bevraging. Ik wil dat een kerk mij meeneemt in de diepte van de Bijbel en Gods wegen duidt, mij opbouwt door de gaven van de geest, een warm thuis biedt en middenin de sores en gebrokenheid van de wereld staat.

Een utopie?
Is zo’n kerk een utopie? Misschien. Misschien niet. Meteen vóór het eerder geciteerde stukje uit Efeziërs 4, staat dit: “En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus”.

Ik wil dat wel, dit streven naar de ‘tot volle wasdom komen volheid van Christus’.

Van boven naar beneden
Ik zoek ernaar zonder dat ik anderen iets op wil leggen. Een groot deel van de waarheid weet ik al. Zoals Henry Nouwen het zegt in het boekje Parel in Gods ogen: ik ben geliefd. Wat verder weet is dat we daarvoor van boven naar beneden moeten redeneren en dat gebed en nederigheid van groot belang zijn. Ik denk dat het antwoord voor een deel ook ligt in het verlangen naar waarheid en een vinger te kunnen leggen op de verraderlijke kant van media, commercie en cultuur. Ik hoef niet uit de cultuur en geen televisie meer kijken, ik wil Jezus zó volgen dat deze dingen mij niet negatief beïnvloeden. Moeilijk genoeg. Wat dat betreft is Jezus en het verhaal in de woestijn mijn voorbeeld: op je doel afgaan in een wereld van (halve) leugens.

Als je met mij het groeien in de waarheid onderschrijft, bidt dan mee met wat de Britse band Mumford & Sons zingt in hun lied White Blank Page:

‘Lead me to the truth and I will follow You with my whole life’.

Dan horen we misschien wel Jezus, die een zuivere viool speelt in een wereld waarin valse violen de boventoon voeren. Gaan we dan nog harder spelen om het zuivere geluid niet te hoeven horen? Of durven we ons leven vol maskerades door Jezus te laten stemmen tot een viool die Gods zuivere klanken laat horen en die de kerk wil vormen tot een prachtig orkest, ook al doet dat zeer? Ik vraag maar.

Auteur: Daan Molenaar

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons