Nieuw boekje met gebeden van kerkvader Augustinus

Een aantal gebeden zijn voor het eerst in het Nederlands vertaald

in Christelijk Nieuws

De Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk heeft een boekje uitgegeven met nog niet eerder gepubliceerde gebeden van Augustinus.

In het miniboekje Rust in U is een aantal gebeden van de kerkvader voor het eerst in het Nederlands vertaald.In 2012 verscheen bij de stichting al Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk. Dat bevat gebeden van Augustinus uit zijn Belijdenissen. Het nieuwe boekje bevat gebeden, ‘waarvan velen het bestaan niet eens weten’, aldus de stichting. De kerkvader leefde van 354 tot 430 na Christus en was onder andere theoloog en filosoof. "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God" is een van Augustinus bekende uitspraken. 

Het boekje is te verkrijgen via info@sbvk.nl.

Bron: Hetgoedeleven
Foto: Wikicommons 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons