"Mooi dat pubers minder drinken, maar we zijn er nog niet"

Voorlichting aan ouders loont, dus: doorgaan!

in Christelijk Nieuws

Het nieuwsbericht dat pubers fors minder drinken, geeft menigeen reden tot blijdschap, zo ook de medewerkers van Voorkom. "Al zijn we er nog niet. Voorlichting loont, maar is een continu proces."

Het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar is de afgelopen jaren flink gedaald, blijkt uit recente studie van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De onderzoekers spreken van een cultuuromslag onder jonge pubers. Roken is eveneens niet langer populair. Onder jongeren van 14 rookt bijna niemand meer.

Continue proces
"Het is mooi dat er minder gedronken wordt, maar we zijn er nog niet", reageert een woordvoerster van Voorkom, een christelijke organisatie die zich al jarenlang in zet voor het voorkomen van verslaving door o.a. het geven van preventieve voorlichting op scholen en aan ouders.

Voorkom spreekt jaarlijks meer dan 50.000 jongeren. "We helpen jongeren bij het maken van gezonde keuzes. Voorlichting is een continu proces. Een proces waarbij we bewustwording creëren bij ouders en jongeren. Voorkom wil jongeren en ouders blijven helpen om gezonde keuzes te maken op het gebied van alcohol."

Strengere aanpak
Dat jongeren minder roken en drinken zou het gevolg zijn van een strengere aanpak van de ouders. Die realiseren zich volgens de onderzoekers steeds beter hoe schadelijk alcohol en tabak zijn voor kinderen en hanteren striktere regels. In plaats van een pilsje meedrinken, blijft een glaasje prik blijft langer de norm.

"In het onderzoek zien we terug dat ouders hun rol oppakken: voorlichting aan ouders helpt! Ouderavonden blijven dan ook van groot belang. Ouders hebben de taak om hun grenzen bij middelengebruik aan te geven. Hierbij helpt de kennis van nieuwe onderzoeken en herseninzichten," reageert Voorkom.

Gamen en social media
Voorkom ziet ook een toename van voorlichtingen over gamen en social media. "Internet is de leefwereld van jonge mensen. Hoe ga je hier op een goede manier mee om? Daar willen we jongeren en ouders graag bij ondersteunen."

Risicogroepen
Hoewel Nederlandse jongeren nu, in tegenstelling tot 10 jaar geleden, niet meer omschreven kunnen worden als de zuipschuiten van Europa, blijven er risicogroepen. Dat zijn met name kinderen die op het vmbo zitten en/of uit gebroken of uit de minst welvarende gezinnen komen, aldus het onderzoek.

Meer informatie over Voorkom of een voorlichting aanvragen?
Bel 030 - 63 73 144 of kijk op www.voorkom.nl.
Bron: ANP / Voorkom / Foto: flickr

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons