Meer mystiek, gastvrijheid, actie èn nieuwe heiligdommen

Vier conclusies voor een hoopvolle toekomst van de Nederlandse kerk

Tijdens het initiatief 7keer7 werd in 7 sessies intensief nagedacht over de toekomst van het christendom in Nederland. Het riep veel reacties op. Organisator Reiniers Sonneveld geeft in De Nieuwe Koers een samenvatting van de belangrijkste conclusies.

Reinier noemt vier conclusies in zijn terugblik:

1. Meer heiligdommen
Nieuwe plekken creëren - die ook prima buiten het kerkgebouw kunnen -  waar en troost brengen waar verdriet is, vrede waar oorlog is, liefde waar haat is, schoonheid waar lelijkheid is. Door Jezus te volgen.

2. Meer Roomse mystiek
Het aantrekkelijke van katholieke kerken en kloosters is dat je daar ‘de eeuwen’ kunt voelen. Veel gelovigen gaven aan dat ze daar een rust vinden die ze in protestantse en evangelische diensten niet ervaren. Stilte past ook bij God, die immers vele malen groter is dan ons verstand. 

3. Meer gastvrijheid
Wat verreweg het meest genoemd werd tijdens de 7keer7 avonden was: minder oordelen. Er is behoefte aan plekken waar mensen wel degelijk iets vinden en ergens voor staan, maar mild en voorzichtig omgaan met wie er anders over denkt of wie anders leeft.

4. Meer doen
‘Gewoon meer doen’, sociale acties in je buurt, je portiek, je vriendenkring. Laat het christendom bekend zijn om haar daden, niet zozeer om haar woorden.

Op de website van 7keer7 vind je bij elke conclusie een toelichtende video.

De Nieuwe Koers vroeg drie mensen uit de kerkelijke praktijk om een respons op de vier conclusies. Deze reacties, van Mark de Boer (directeur van Agape Nederland), Ine Voorham (luitenant-kolonel bij het Leger des Heils) en Arjan Plaisier (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland), zijn te lezen op de website van De Nieuwe Koers.

Bron: De Nieuwe Koers

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons