Level 9: Kerk Binnenstebuiten

'Die ander, díe heeft vooroordelen'

in Geloven

In de tweede week van Kerk Binnenstebuiten gaat het over oordelen, over het oordelen over oordelen, én moet je een bedankkaartje schrijven.

Opdracht week 2
Voer deze opdracht uit vóór de kringavond.
Bedenk over welke groepen mensen jij een vooroordeel hebt, en waarom je dat hebt. Kies er daar een uit. Schrijf voor een van de personen uit die groep een vriendelijk bedankkaartje, en zorg dat het kaartje bij diegene terechtkomt.

1. Koffie
Begin de avond zoals iedere week, met koffie en ontmoeting.

2. Lees
Lees samen het Bijbelgedeelte en de column van Reinier Sonneveld.

Mattheüs 7:1-5
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Column van Reinier Sonneveld: Wie je het beste kent…
Het is een cliché om tegen oordelen te zijn. Vooroordelen, veroordelen, dat is in onze cultuur allemaal bah, vies, brrr.

Het misverstand is dat je eraan kunt ontkomen. Want oordelen hoort bij mens-zijn. Zodra je de koele perfectie van de wiskunde verlaat, begint de opinie. ‘Dat is oké, dat niet.’ ‘Dat is mooi, dat lelijk.’ ‘Dat is in, dat uit.’
Waarom zitten we dat veroordelen dan allemaal zo erg te veroordelen? Omdat we eigenlijk bedoelen: ándermans oordelen. Je hebt je eigen oordelen niet zo door. Die neem je als vanzelfsprekend aan en ervaar je als neutraal. Zo is het gewoon. Maar die ander, díe heeft vooroordelen…

De meerderheid van een land ziet zichzelf als neutraal. Ze herkennen hun eigen oordelen niet als opinie, maar beschouwen die als volkomen logisch. De rest, de minderheden, die hebben meningen. Zij niet. Wat zij vinden, is gewoon zo. Anders gezegd: hoe meer je bij de meerderheid van een land hoort, hoe meer je veroordelen veroordeelt. Je eigen opinies worden dan namelijk steeds vanzelfsprekender voor je.

Het boeiende is dat Jezus in Zijn veroordelen van veroordelen (Matteüs 7) niet naar anderen wijst, maar naar jezelf. Oordeel niet, zegt hij, en dan geeft hij de reden die vaak vergeten wordt: omdat je zelf ook geoordeeld wordt volgens de normen waarmee je anderen oordeelt.

Bedoelt Jezus dat God dit doet, of de mensen? Misschien allebei. God pakt mensen die streng zijn voor anderen, Zelf ook strenger aan. Maar mensen doen dat ook: als je vaak roddelt, zien zij jou ook door andere ogen.
Daarna gaat het over die beroemde balk in je eigen oog en de splinter in andermans oog. Als ex-timmerman zal Jezus hier wel het een en ander in hebben meegemaakt!

Maar weer gaat het dus vooral over naar jezelf kijken. Jezus zegt niet dat er geen fouten zijn: die splinter zit er gewoon en die balk ook. Er bestaat zoiets als falen en tekortschieten. De vraag is alleen waar je mee bezig gaat: andermans fouten, of die van jezelf. Veroordelen wordt ongezond als je degene die je het beste kent – jezelf – ontziet en soepeler dan anderen benadert.

3. Luister
Luister het liedje van Roald Oh ik zie zo scherp

4. Bespreek
Bespreek samen de column en het liedje. Roept het herkenning op? Hoe veroordelend bent u – richting anderen en richting uzelf? Wat deed opdracht van de afgelopen week met u?

5. Speel
Houd de score bij op het speelbord.

6. Bid
Vraag God om je vooroordelen weg te nemen, en kies iemand over wie u vooroordelen hebt om voor te bidden.

Tekst: Reinier Sonneveld, Pieter-Jan Rodenburg
Beeld: Roald Schaap

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons