Kennisinstituut: onderzoek naar geloof en psyche

Gelovige mensen plegen minder snel zelfmoord dan ongelovige mensen

in Geloven

Een nieuw kennisinstituut gaat onderzoek doen naar geloof en psyche. Dit onderzoek moet de christelijke hulpverlening en kerken verder gaan helpen. Dit meldt het Nederlands Dagblad.

Dat gelovige mensen minder snel uit het leven stappen is al een tijd bekend, maar er is nooit onderzoek gedaan waarom dit komt. Krijgen gelovigen meer steun in de kerk? Of zijn ze bang voor de hel? 

Het Kennisinstituut Christelijke Ggz gaat dit fenomeen onderzoeken. Het instituut wordt gesteund door Eleos en De Hoop. Beiden zijn christelijke instanties die veel baat hebben bij het onderzoek. Eleos is een instantie voor geestelijke gezondheidszorg en De Hoop werkt met verslaafden. 

Drie onderzoekslijnen
Er zijn drie mogelijke onderzoekslijnen die het Kennisinstituut Christelijke GGz willen gaan onderzoeken, namelijk nagaan wat geloof doet met het psychisch functioneren van mensen,  onderzoeken of psychische klachten iets met je christelijk geloof doen en het kerkelijke aspect. Wat kunnen kerken bieden aan mensen met psychische klachten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons