Internationale gebedsdag voor mensenhandel

in Geloven

De schattingen over wereldwijde mensenhandel variëren. Ieder jaar is er ten minste sprake van 700.000 nieuwe slaven, maar sommige bronnen spreken zelfs over aantallen van 3 tot 4 miljoen. Hierbij gaat het om mensen die zowel binnen landsgrenzen worden verkocht als om mensen die worden gesmokkeld of gelokt om slavenarbeid te verrichten. De gemiddelde leeftijd van moderne slaven is slechts 9 jaar. Hun gemiddelde levensverwachting: 21 jaar.

Helaas komt moderne slavernij ook in ons land voor. De schattingen lopen uiteen, maar in Nederland praten we al gauw over 20.000 mensen per jaar. Voornamelijk vrouwen voor de seksindustrie, maar ook mannen die zwaar en smerig werk moeten doen. En getallen zijn altijd oppervlakkig, maar de menselijke drama’s die zich dagelijks afspelen in de levens van deze slachtoffers zijn natuurlijk onbeschrijflijk. En dat in onze achtertuin…

Het Leger des Heils strijdt wereldwijd tegen moderne slavenhandel. En die strijd wordt op verschillende fronten gevoerd: We willen slavernij voorkomen, we zetten ons in om mensen te redden die er slachtoffer van zijn en we begeleiden slachtoffers naar een nieuw bestaan.

Hoe uitzichtloos de situatie ook kan zijn, er is altijd hoop. God laat nooit alleen. Dat geldt voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook voor degenen die gebruikmaken van de ‘diensten’van de moderne slaven. Gebed blijft natuurlijk nodig en daarom organiseert het Leger des Heils op 28 september een internationale dag van gebed voor de slachtoffers van wereldwijde mensenhandel. Bid jij ook mee?

Bron: Leger des Heils

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons