Geef je op voor 'Kerk Binnenstebuiten'

Roald Schaap en EO willen samen christenen de kerk uit helpen

in Christelijk Nieuws

‘Kerk Binnenstebuiten’ is een nieuw project waarin singer/songwriter Roald Schaap en de EO de kerk willen inspireren en activeren. De 'trigger' was Schaaps nieuwe album met een uitzonderlijk pakket: 10 liedjes, 10 hoofdstukken en 10 beproevingen.

Het EO-motto 'leef je geloof' nodigt mensen uit om hun christen-zijn uit te leven in de samenleving. Soms heel eenvoudig: door een klein gebaar van aandacht en liefde. Het project/spel kerk Binnenstebuiten daagt je aan de hand van praktische opdrachten, gedurende 10 weken, uit om je christen-zijn (in je eigen buurt) in praktijk te brengen. Niet hoogdravend, maar praktisch en concreet. Behapbaar voor iedereen. Leuk om als huiskring bij aan te haken of om zelfstandig aan mee te doen. EO-Visie plaatst gedurende tien weken uitleg en opdrachten en in week 35 krijgen alle EO-leden als aftrap een poster met het spel in het hart van Visie meegehecht.

Wie is Roald Schaap?

Roald Schaap schreef o.a. mee aan albums van Schrijvers voor Gerechtigheid, Tiener Opwekking en Soulsurvivor. Zijn debuutalbum Tevoorschijn bracht hij in 2010 zelf uit.  Als aanbiddingsleider is hij langzaam ontpopt tot songwriter van prikkelende songs over geloof en onrecht.

Kloof
‘Ik merkte dat de kloof tussen mijn christelijke wereldje en de maatschappij immens groot was geworden en ben nieuwe liedjes gaan schrijven over onze gescheiden werelden. Tegelijkertijd werd ik geraakt door het onrecht dat Nederland vreemdelingen aandoet; de vele documentlozen die opgesloten worden in detentiecentra, de uitgeprocedeerde asielzoekers die de vluchtkerk kraakten en de kerken die wel kleding en geld opstuurden, maar geen onderdak konden bieden. Dit zette mijn visie van de kerk op zijn kop. In die periode kwam ik erachter dat we ons als kerk al heel lang niet meer bezighouden met de opdracht van de bijbel: Zorgen voor de armen, de vreemdeling, de verdrukten, de wezen en de weduwen.’

Wereld spatte uiteen
In de zoektocht van de Utrechtse songwriter drong steeds meer door dat je de wereld niet kan veranderen met liedjes. De liederen die Roald schrijft zijn bedoelt als inspiratie, maar de kloof tussen geloof en maatschappij moeten op een andere manier overbrugd worden.
‘Met een klein groepje hebben we onszelf een uitdaging gegeven om te proberen een paar keer met ongedocumenteerden te gaan eten. Daar gebeurde het: mijn veilige wereld spatte uiteen.’

‘Toen ik de verhalen van de 2 jongens hoorde, hoe ze gevlucht zijn, hier op straat hebben moeten leven en zelfs in het detentiecentrum zijn opgesloten met de dreiging teruggestuurd te moeten worden naar het land dat ze ontvlucht zijn, voelde ik het onrecht en hun onmacht. Ik kon even geen goedkope christelijke woorden uitkramen. Daar ontwikkelde ik een heel belangrijk gedeelte van mijn geloof, namelijk dat het Koninkrijk van God niet ontstaat uit woorden, maar door daden.

Grote dromen, kleine stapjes
‘Vanuit die ervaring ben ik met mensen gaan nadenken hoe we als gelovigen elkaar kunnen uitdagen om buiten onze veilige kerkmuren te stappen. Ik merkte vooral dat we vanuit hoge verwachtingen en te grote dromen afgeschrikt worden om in beweging te komen. Maar tegelijkertijd merkte ik dat vrienden door spelletjes nieuwe ervaringen doen door in kleine stapjes uitgedaagd te worden. Deze speelse manier trok me enorm aan. Ik bedacht me: ‘Wat gaat er gebeuren als we elkaar kleine beproevingen geven in plaats van aan te hikken tegen de grote opdracht?’

Hulp van anderen
Door dit boek hoopt Roald Schaap dat groepen uit de hele breedte van de kerk in beweging komen om hun geloof te laten scherpen buiten hun kerkmuren. In het boek houdt hij een spiegel voor en stelt hij vragen over onze kerkvormen. ‘Ik hoop dat door eerlijk te kijken naar onze kerkstructuren, dat we uiteindelijk ook durven los te laten wat ons nu nog beperkt. Als we onze veilige buitenkant loslaten, kan de binnenkant dan veel wijder verspeid raken? Vraagt Roald zich af.
In het schrijven van het boek heeft hij reacties gevraagd van theologen, schrijvers en denkers zoals Reinier Sonneveld, Johan ter Beek, Jan Wolsheimer en Mark Hage. Deze reacties zijn opgenomen in het boek en maken van Kerk Binnenstebuiten een gesprek. Roald Schaap legt uit: ‘Het is niet de bedoeling dat mensen alleen mijn visie op de kerk horen, maar om aan het denken gezet te worden en vervolgens zelf lokaal aansluiting te zoeken. Ik wil graag een katalysator zijn van wat al gebeurd en mensen koppelen aan deze binnenstebuiten-beweging.


Meld je nu aan: binnenstebuiten@eo.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons