FILM | Geloof als kruis

Filmmaker ‘Kreuzweg’ schetst geloof als ondraaglijke last

De film ‘Kreuzweg’ gaat over Maria, een 14-jarig meisje uit een streng-gelovig Katholiek gezin. Ze staat op het punt het sacrament van het vormsel te ontvangen, vergelijkbaar met de geloofsbelijdenis in protestantse kerken.

De film zou ook een toneelstuk kunnen zijn, gezien vanuit één camerahoek met minimale camerabewegingen. Het is een strak cinematografisch keurslijf voor een verhaal dat in 14 scènes wordt verteld – de 14 kruiswegstaties van Jezus' lijdensweg.
 
Maria is een serieus meisje die haar leven helemaal aan Jezus wil wijden. Maar hoe ze dat daadwerkelijk moet invullen, wordt haar vooral door haar onvermurwbare moeder en pater voorgeschoteld. Maria's leven lijkt een voortdurende vastentijd. Ze ontzegt zich elk mogelijk plezier om dichter bij haar heiligheid te komen.
 
Onverbiddelijk liefdeloos
Het is een onverbiddelijke (en voorspelbare) film vanwege de rigide, principiële toepassing van de veertien kruiswegstaties op Maria's leven. Tijdens het kijken bekroop me Een-Vlucht-Regenwulpen-gevoel – dat deze ongenuanceerde film door een boze ex-insider is gemaakt.
 
Hoewel me een blik in de keuken van Maria's familie wordt gegund, blijf ik toch outsider. Misschien komt dat door de versteende kilte die in het gezin heerst. Het geloof waartegen de film zich afzet, is liefdeloos. Genadeloos. Kreuzweg beschildert een op zichzelf gericht geloof. In plaats van steeds minder aan jezelf te denken, denk je steeds minder ván jezelf.
 
Ondraaglijke last
Je kunt het geloof in de film zo vervangen met een wettisch protestantse variant. Wettisch geloven is de valkuil van religie. Het blijft een zwalkende ladder naar de hemel, een ladder die je zelf maakt en die nooit lang genoeg zal zijn.
 
Jezus de Bevrijder werd er zelf ook niet goed van—hij was des duivels op de farizeeërs die van het geloof een ondraaglijke last hadden gemaakt.
 
En ex-farizeeër Paulus schrijft na zijn bevrijding dat de wet nooit was bedoeld om ons te redden maar om ons te laten zien dat we een redder nodig hebben.
 

Auteur: Geert Heetebrij

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons