Dierendagviering samen met huisdier

Ontmoeting, verdieping en viering

in Geloven

Mjnkerk.nl organiseert op zondagmiddag 5 oktober een Dierendagviering in de Dorpskerk in Schaarsbergen

Huisdieren zijn belangrijk voor veel mensen: ze bieden troost en plezier. In een preekje op Mijnkerk.nl vertelt dominee Fred Omvlee hoe in de Bijbel over dieren geschreven wordt. 

Fred Omvlee: 'Over huisdieren zoals wij die kennen, schrijft de Bijbel weinig. Wel zegt God in het beroemde verhaal van Noach dat hij ook een belofte doet aan de dieren: (Genesis 9:9) ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.' En in de Psalmen staat: ‘HEER, U bent de redder van mens en dier’. (Psalm 36,7)

Verder zegt Fred op Mijnkerk.nl: 'Dieren en mensen zijn onderdeel van dezelfde Schepping van heel de natuur. We kunnen niet zonder elkaar. Huisdieren horen erbij. We worden er blij van.
 Het toekomstvisioen in de Bijbel is ook heel bijzonder: ‘Ooit zal een wolf zich neerleggen naast een lam’, staat in Jesaja:
“een panter vlijt zich bij een bokje neer;
 kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
Een koe en een beer grazen samen,
 hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil”'.

MijnKerk.nl organiseert een Dierendagviering op zondagmiddag 5 oktober 2014 in en rond de Dorpskerk in Schaarsbergen (Arnhem). U/jij bent welkom (met huisdier!) voor ontmoeting, verdieping en viering.

Bekijk hier het preekflmpje: Mijnkerk.nl

Bron: Mijnkerk.nl 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons