BLOG | Is het de economie, sufferd?

Drs. Johan Snel over de verhouding geloof en economie

Als we het nieuws mogen geloven, denken de Schotten maar aan één ding. Voor- en tegenstanders van de Schotse onafhankelijkheid beloven kiezers dezelfde gouden bergen. Dat heilige geloof in de economie zegt vooral iets over ons, denkt Johan Snel.

Het is waar. Bill Clinton zou ooit zijn tegenstander, president Bush senior, verslagen hebben met een refrein dat hij zijn campagnemedewerkers telkens weer voorhield: it’s the economy, stupid.
Het is waar, bedoel ik, dat bestaanszekerheid belangrijk voor ons is, dat we graag weten wat we kunnen verwachten. Het is ook waar dat wij in onze cultuur daar extra sterk op gefocust zijn.

Schotten
Maar het is ook niet waar. Neem nou die Schotten, die komende week moeten kiezen. Nog niet zo lang geleden zouden we het verschil vooral hebben benoemd als cultuur. En zeker ook als religie. De Schotse kerk is immers een heel andere dan de kerk van Engeland. Om over de Ieren maar te zwijgen.
Nu we die taal wat zijn verleerd, grijpen we wat al te gauw naar het argument van de economie. Schotten willen dan bijvoorbeeld welvarender zijn dan Engelsen, of ze willen minder immigranten omdat die maar geld zouden kosten. Ook in onze eigen opiniepeilingen draait alles om de vraag of onze regering er financieel goed vanaf komt, of niet.

Materialisme
We doen dan net alsof economie een wetenschap is. Alsof we precies kunnen berekenen of welvaart groeit of krimpt, of de economie 0,2 procent stijgt of daalt. Beide zijn pertinent onwaar. En toch geloven we heilig in zulke cijfers.
Je zou het materialisme kunnen noemen, maar dan echt. In onze samenleving zit een diep geloof dat onze werkelijkheid materieel van aard is. Dat de hele wereld, ook het wonder van het leven, stoffelijk is. Dat Schotten uiteindelijk te paaien zijn met geld.

Grote woorden
Je ziet dan gemakkelijk iets over het hoofd. Namelijk dat mensen nóg een fundamentele behoefte hebben.
Net zo diep als ons verlangen naar bestaanszekerheid zit ons verlangen naar erkenning. Als we oog hebben voor wat mensen beweegt, komen ook heel andere verhalen naar boven.
Geloven draait dan ook om beide. De leider van de eerste joodse christenen, Jezus’ broer Jakob, schrijft dat geloven niks voorstelt als je elkaars praktische nood niet ziet. Dan is het letterlijk dood, stelt hij.
Het omgekeerde is ook waar. Als soms grote woorden vallen als vergeving, of verlossing, dan gaat het hierover. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons