BLOG | Het Kalifaat van Jezus

Johan Snel: voor elke F16 ook 1000 vluchtelingen opvangen

in Christelijk Nieuws

Ook in het Midden-Oosten begon een eeuw geleden de Grote Oorlog. En ze woedt nog altijd: IS bombarderen is enkel de zoveelste voortzetting. Juist het onrecht erachter raakt ons, weet Johan Snel.

Honderd jaar oorlog. Lang was het een slaperige regio, bewaakt door de Ottomanen. Ze hielden de boel bij elkaar op een manier die veel leek op hoe de Romeinen dat al deden. Het Midden-Oosten verviel tot een zachte sluimer.
Maar Europa kwam. Oppermachtige Britten en Fransen verkavelden alles, vaak in de rechte lijnen op de kaart die we nog altijd kennen. Olie speelde een rol, wisten de bewoners ook toen al. Irak is een ander verhaal dan Syrië. Maar het was maar het begin.

Wreedheid
Honderd jaar. De Europeanen werden afgelost door de Amerikanen. Het grote strategische spel begon steeds meer op risken te lijken, maar dan in het echt. Bondgenoten wisselden stuivertje en oorlogen verliepen steeds grilliger.
Marxisme werd populair onder jongeren die van alle opgelegde verdeeldheid af wilden. Nog altijd werkt dat marxistische ‘het doel heiligt alle middelen’ en z’n voorliefde voor martelaarschap door bij de minstens even radicale islamisten die daar weer uit voortkwamen.

100 jaar grilligheid
Saddam Hoessein kreeg als Amerikaans bondgenoot alle steun bij zijn aanval op Iran, een
oorlog die miljoenen slachtoffers kostte. Even later werd hijzelf het doelwit en sleepte hij heel Irak mee in zijn val.
In Afghanistan kreeg ene Bin-Laden hulp bij zijn guerrilla tegen de sovjets. Hoe het met hem afliep weten we allemaal. En Iran? Inmiddels blijkt die vijand weer een onmisbare vriend en tweet president Rouhani zijn vreedzame bedoelingen de hele wereld rond. Honderd jaar grilligheid.
Honderd jaar wreedheid ook. Het risken met mensenlevens werd steeds gewoner. Inmiddels worden dorpelingen gedood door drones die ergens in Engeland of Texas worden bestuurd, tijdens kantooruren.

Omgekeerd
Plotseling realiseer je, dat dit allemaal erg lijkt op de situatie in Jezus’ tijd. Had ook hij geen extremisten (‘zeloten’) onder zijn leerlingen? Verwachtten de mensen niet bovenal van hem dat hij het kalifaat – lees: het koningschap van David – zou herstellen?
Extremisten vechten immers op hun manier voor een rechtvaardige zaak. Hoe meer onrecht, hoe meer extremisten die geloven dat alleen de radicaalste oplossingen nog helpen. En dat geloven ze heilig.

F16
In de evangelieverhalen springt één woord eruit: gerechtigheid. Enkele tientallen keren valt het. Het is precies de omgekeerde richting.
Op z’n minst zouden we kunnen afspreken, dat we voor elke F16 ook duizend vluchtelingen redden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons