BLOG | European Economic Summit

Antonie Fountain over christelijk geloof en de Europese economie

in Christelijk Nieuws

"Laten we het eens worden over de principes, al hebben we over het beleid zeker uiteenlopende ideeën". Dat was het beginpunt van Michael Schluter's verhaal op de European Economic Summit. De EES, een conferentie die afgelopen weekeinde in Amsterdam werd gehouden, had als hoofddoel het zoeken naar (christelijke) antwoorden voor de grote uitdagingen waar onze huidige economie mee te maken heeft.

Schluter, oprichter van de Jubilee Centre denktank, gaf een uitstekend startschot. Volgens hem zouden relaties het middelpunt moeten zijn voor hoe we onze samenleving inrichten. In die gedachtengang zijn anonieme durf-investeerders fnuikend voor de lange termijn gezondheid van je bedrijf, en zou het belangrijker zijn dat je als gezin tijd samen kan besteden dan dat beide ouders persé carrière moeten maken.

Met dit soort ideeën stapte Schluter duidelijk buiten de gebaande paden van het kapitalisme. Eén van mijn tafelgenoten was hierdoor duidelijk van slag in het gesprek dat volgde; hij waarschuwde voor het 'socialisme' wat hier ten grondslag aan zou liggen. Daarmee spiegelde hij impliciet één van de principe-kwesties die nog duidelijk aanwezig was bij een groot deel van de aanwezigen; het kapitalisme stond het dichtste bij het christelijke denken.

Dat het afwijzen van het huidige systeem niet direct het omarmen van socialisme hoeft te betekenen, werd duidelijk in het verhaal van Bruno Roche, hoofd-econoom van chocoladefabrikant Mars. Hij schetste een aantal stromen van de afgelopen eeuwen. Waar het kapitalisme de waarde van kapitaal boven die van arbeid en de planeet houdt, stelt Roche dat socialisme 'arbeid' boven kapitaal en planeet waardeert. De 'milieubeweging', gaat hij verder, zet de planeet boven arbeid of kapitaal. Een gezonde economie, aldus Roche, houdt alle drie de factoren in hun waarde.

Maar hoe zorg je ervoor dat je op alle drie deze factoren kan sturen? Het huidige  systeem heeft vrijwel alleen meetpunten op de geldelijke waarde, dus op het kapitaal. Om deze vraag te beantwoorden, heeft deze Franse econoom, met een team van anderen, meetpunten ontwikkeld die ook de menselijke en milieu-aspecten kunnen meten. Deze "Wederkerige Economie" waar Roche op hamert biedt hoop, niet in de minste plaats omdat ze op veel vlakken toe te passen is.

Waar sprekers als  Schluter en Roche een gedegen systeem-analyse ter tafel brachten, richtten andere sprekers zich meer op een persoonlijke toepassing, vooral vanuit het geloof. De Evangelische achtergrond van veel aanwezigen kwam hierin duidelijk terug, zowel in de voordrachten als in de groepsgesprekken. Voor dagelijkse beslissingen in het midden- en kleinbedrijf zal dit vast meerwaarde kunnen hebben, een nieuw paradigma of model om de economie te herstellen was daarin vaak ver te zoeken.

De meerwaarde van het persoonlijke in economische beslissingen kwam wel duidelijk naar voren in het verhaal van Graham Power, een Zuid Afrikaanse vastgoedmagnaat. Power kwam op latere leeftijd tot geloof. Bij het lezen van de Bijbel werd hij meer en meer gewezen op het belang van persoonlijke integriteit in het zakendoen. Sindsdien is hij de drijvende kracht achter "Unashamedly Ethical", een wereldwijde beweging van mensen en bedrijven die op persoonlijk vlak zich toewijden om zonder corruptie en in volle eerlijkheid zaken te doen. Duizenden bedrijven en tienduizenden individuen zijn de laatste jaren aangesloten op deze beweging, die als doel heeft corruptie uit te roeien. 

Al met al heeft Schluters openingsboodschap tijdens de conferentie zeker zijn weerklank gevonden. Gemeenschappelijke principes waren zeker gevonden: dat de economie eerlijker, rechtvaardiger en beter moet; dat christelijke waarden daar een belangrijke rol in kunnen spelen; dat een relationele benadering daar essentieel in is; en dat het persoonlijke ook een belangrijke rol in het systemische spelen. Tegelijk was het lastig om een gemeenschappelijke lijn over te volgen beleid te vinden. Wat dat betreft was de diversiteit waarschijnlijk te breed. Een inspirerende en prikkelende conferentie, die waarschijnlijk een stuk sterker zou zijn als het minder evangelisch was. Maar met meer dan voldoende stof tot nadenken.

Foto: Svilen001 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons