Blog Arie Kars | Wat staat er in jouw brief?

Wat kunnen collega's en patiënten in jou 'lezen' als ze je tegenkomen of met je samenwerken?

in Christelijk Nieuws

Een christen is burger van het hemels koninkrijk. God heeft ons zelfs benoemd tot ambassadeur van dat koninkrijk. Klinkt dat als onduidelijk taal?

Niet wanneer je beseft dat Jezus Christus, die onze Koning is, ons een nieuwe identiteit gegeven heeft. Een nieuw paspoort, met daarin slechts één stempel: het lege kruis van Golgota.

Ambassadeur
Iedereen met dat paspoort is direct ambassadeur van dat koninkrijk. Een “gewone” ambassadeur meldt zich met zijn geloofsbrieven bij het staatshoofd van het land waarnaar hij uitgezonden is, maar gezanten van het hemelse koninkrijk zijn die brief zèlf. Je bent als het ware een openbare brief.

Drie hoofdstukken
Wat komt de lezer van die brief te weten over de drager ervan? Wat ziet of wat leest je leidinggevende, de patiënt, je collega in jou? Ieders brief telt vele hoofdstukken. Drie daarvan zijn: Liefde, Hoop en Gerechtigheid.

  • Liefde
    Omdàt je het geliefde kind van de Koning bent , deel  je die liefde ook aan anderen uit. Gratis. Je vraagt er niets voor terug maar het vermenigvuldigt zich wel. Jouw liefdevolle houding en gedrag naar patiënten, je collega, je leidinggevende, heeft effect. De kracht van jouw liefde is onweerstaanbaar. Je bent betrokken en nabij en laat niemand aan zijn lot over. Je bent ambassadeur van de Liefde!

  • Hoop
    Er gebeurt veel in de zorg, dat mij verdrietig maakt. Mensen lijden, hebben ernstige gebreken, zijn verward, verliezen kracht, overlijden. Door dit alles heen klinkt echter het bericht van de hoop van het Koninkrijk. Jij brengt die hoop, jij bènt die hoop! Jouw geloof is hoopgevend, wie jou “leest” krijgt hoop en leven. Je bent ambassadeur van de Hoop!

  • Gerechtigheid
    De Koning haat het onrecht. Zijn recht zal geschieden in het komende koninkrijk. Nu al ben jij zijn vredestichter. Moedig verzet jij je tegen politieke spelletjes en dien je de gerechtigheid. Je dooft het vuur van de woede en sticht vrede. Je bent ambassadeur van de Gerechtigheid!

Arie Kars

Bekijk ook de videoblog van Arie over 'de brief'.

Arie Kars is voorzitter van de Stichting Christenen in de gezondheidszorg en organisator van het jaarlijkse congres Geloof in Zorg!. Daarnaast was Arie tot voor kort directeur bij Lelie Zorggroep wonen, zorg en welzijn.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons