Bisschop: meer ruimte voor homo's en gescheiden mensen

Pleidooi in brief aan Vaticaan

in Christelijk Nieuws

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen heeft in België opzien gebaard met een pleidooi voor meer ruimte voor homoseksuelen, gescheiden mensen en ongehuwd samenwonenden in de Rooms-Katholieke Kerk. Bonny pleitte daarvoor in een brief aan het Vaticaan.

De 59-jarige bisschop zegt een debat binnen de kerk te willen openen. Volgende maand wordt in Rome een bisschoppensynode over huwelijk en gezin gehouden. Daar zal onder meer worden gesproken over het verbod voor gescheiden mensen om te communie te gaan, het verbod voor homoseksuelen om seksueel actief te zijn en het uit 1968 daterende verbod van kunstmatige voorbehoedmiddelen.

Bonny zegt dat hij zijn brief heeft geschreven in navolging van andere bisschoppen en katholieke organisaties. Het is niet zijn doel om in het nieuws te komen. ,,Het gaat hier om mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen die ik elke dag ontmoet'', zegt hij.

Sinds zijn aantreden in maart vorig jaar heeft paus Franciscus uitspraken gedaan die wijzen op een coulantere houding van de kerk tegenover mensen die niet precies de kerkelijke leer volgen. ,,De kerk moet vermijden dat verboden gaan overheersen. Zij moet een uitnodigender kerk zijn waar priesters begripvolle pastores zijn en geen koude, dogmatische bureaucraten'', zei hij een jaar geleden in een interview.

Bron: ANP

Foto: Radowan8

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons