Beatrix bij viering 125 jaar kerkelijke Unie van Utrecht

Thema congres is 'sta op en ga'

in Christelijk Nieuws

Prinses Beatrix der Nederlanden woont op zaterdag 20 september om 14.30 uur in de Domkerk te Utrecht de eucharistieviering bij van het 125-jarig bestaan van de kerkelijke Unie van Utrecht. Deze herdenking is het hoogtepunt tijdens het 31ste internationale congres van oud-katholieken.

(imported body)

Deze herdenking is het hoogtepunt tijdens het 31ste internationale congres van oud-katholieken, dat van 18 tot 21 september in Utrecht wordt gehouden. In de Unie van Utrecht zijn sinds 1889 verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa met elkaar verbonden.

Deze Unie krijgt allereerst vorm in de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC), waarin bisschoppen van de aangesloten kerken met een eigen bisdom tenminste eenmaal per jaar bijeen komen. Zij zijn afkomstig uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Nederland. De Nederlandse kerk beschouwt zich als een voortzetting van de kerk die Willibrord in de zevende eeuw in de noordelijke Nederlanden stichtte. Nederland is hierin vertegenwoordigd door twee Oud-Katholieke bisschoppen, die van Utrecht en Haarlem. 

Daarnaast organiseren de aangesloten landskerken sinds 1890 éénmaal per vier jaar een internationaal Oud-Katholieken congres. Het doel van deze congressen is de samenkomst van leden van alle kerken van de Unie van Utrecht, het onderlinge contact onderhouden en een thematische verdieping. Het thema van dit congres is de tekst 'Sta op en ga' waarin de kerken de opdracht krijgen te luisteren naar Gods woord. Om van daaruit te zoeken naar de goede weg in relatie tot God en de mensen, en ten slotte te participeren in de kerk en in de samenleving. 

Het congres wordt gehouden op diverse locaties in de Utrechtse binnenstad; zo wordt een theaterstuk en een lezing gehouden in de Domkerk, een talkshow in de Janskerk en uiteenlopende workshops in onder andere het Academiegebouw en Paushuize. Ook brengen congresdeelnemers een bezoek aan het museum Het Catharijne Convent. Voorafgaand aan  het congres is er ook een speciale bijeenkomst van de Internationale Bisschoppen Conferentie. 

Bron: OKKN

Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons