Oproep bisschoppen: vrijdag bidden voor bedreigde christenen

"Wilt u het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt"

in Christelijk Nieuws

De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op om vrijdag 15 augustus tijdens de mis te bidden voor de in de knel geraakte en vervolgde christenen wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten.

De voorzitter van de conferentie, kardinaal Eijk, noemt het schokkend en hartverscheurend hoe christenen uit een gebied waar het christendom zo lang en diep geworteld is, op de vlucht worden gejaagd. Jihadisten van de Islamitische Staat treden bijzonder hard en wreed op jegens andersdenkenden in de door hen veroverde gebieden in Irak en Syrië.

Italiaanse collega's
De Nederlandse bisschoppen sluiten zich met hun oproep aan bij het initiatief van hun Italiaanse collega’s, die al eerder hun parochies en parochianen gevraagd hebben dit te doen. Bovendien is het een aanvulling op het diplomatieke initiatief van de Heilige Stoel, die in een brief aan meer dan 170 staten heeft opgeroepen tot hulp aan de christenen in Irak en andere gebieden in het Midden-Oosten.

Gebed
Als voorbede kan het volgende gebeden worden:

Heer, we bidden u voor onze broeders en zusters die om hun geloof in u worden vervolgd en in het Midden-Oosten op sommige plaatsen daarom zelfs verdreven worden uit hun woonplaats. Wilt u hen nabij zijn met uw kracht, troost en liefde. Wilt u het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt.

Bron: RKK

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons