Opkomst reli-ondernemers: Kerk wordt verruild voor wereldmarkt

'God behendig omzeilen, terwijl het wèl over iets alomvattends gaat'

in Christelijk Nieuws

Niet alleen gelovigen laten de kerk achter zich, ook een toenemend aantal voorgangers doet dat. Niet langer is de kerk hun biotoop, maar de wereld. Op de markt verschaffen ze rituelen, organiseren ze ‘events’, vullen ze websites en bieden ze een luisterend oor aan wie daarvoor maar wil betalen.

(imported body)

Onder benamingen als vrijgevestigde pastor, ritueelbegeleider en reli-zelfstandige geven de leden van deze snel groeiende beroepsgroep geestelijke begeleiding, gaan ze voor in rituelen als huwelijk en uitvaart, zijn ze gesprekspartner over belangrijke levensvragen, organiseren zij trainingen en congressen, bieden ze meditaties aan en vullen ze websites. Volzin, magazine voor religie en samenleving, wijdt deze maand zijn special aan het nieuwe fenomeen van de 'reli-ondernemers'.

Uitkomst
Vooral voor niet- (en niet meer zo-)kerkelijken biedt de reli-zzp'er uitkomst. 'Die kent de verhalen uit de grote tradities, kan daar uit putten, heeft de woorden waar anderen geen woorden voor hebben, en verstaat de kunst om God behendig te omzeilen tijdens een ritueel, terwijl het wel over iets alomvattends gaat', schrijft Nynke Sietsma.

Prijskaartje
Alles wél tegen betaling. En dat is maar goed ook, zegt zenmeester Rients Ritskes, eigenaar van 38 meditatiecentra door heel Nederland. "In de huidige maatschappij geldt dat goede dingen geld kosten". Dus ook spiritualiteit. Volgens hem lopen de kerken dáárom leeg: "Omdat mensen denken: iets dat gratis is, kan niet goed zijn."

Bierbroeders
Sietsma maakte voor deze special ook een reportage over de trappistenabdij Koningshoeven. Deze 'bierbroeders' leven niet als engelen van de lucht.  Reli-ondernemer Greco Idema ten slotte formuleert 'zeven adviezen voor een bloeiende reli-sector'.

Bron: Volzin / foto: TheUsher

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons