Opinie | Wereldvrede begint in je eigen hart

Waarom wij niet veel verschillen van een IS-strijder?

in Christelijk Nieuws

De wereld lijkt in brand te staan. Oorlog in Oekraïne, het Midden-Oosten en onderdrukking van etnische groepen overal ter wereld zijn nog maar het tipje van de sluier. Maar voor we de schuld geven aan die kwade separatisten, die duivelse moslims, slechte slavendrijvers en verheven kapitalisten en ze bevreemd bekijken, laten we eerst eens beseffen dat het mensen zijn die dit alles doen.

De Heidelbergse Cathechismus zei het al lang geleden: de mens is geneigd tot alle kwaad. Eigenlijk weten we in de kerk daar niet zo goed raad mee. Het is niet zo populair om te zeggen dat we zondaren zijn. Het is zeker niet ‘missionair’. Maar denk na voor je de ‘Heidelberger’ afserveert als een boos geschrift. Zet degenen die zeggen een zondaar te zijn niet te gemakkelijk weg als mensen die niets van Gods liefde begrijpen. Kijk eerst eens naar je eigen hart.

Dan moeten we constateren dat het kwade nou eenmaal vat op ons heeft. Als we dit niet accepteren kan een kleine portie hiervan groter en groter groeien in ons hart. Het begint als we kleine dingen goedpraten. Een klein leugentje kan toch wel? Ik heb meer recht hierop! Mijn soort mensen zijn beter! Ik geloof beter dan jij.

Maar als we het kwaad en de vervreemding benoemen, dan komen we ergens. Dat is juist positief, want verzoening is dan aan de orde. Tjerk de Reus schreef al eerder in christelijk opinieblad Nieuwe Koers dat dit het Bijbelse perspectief is: “De onthulling van het kwaad dient ter genezing, bevrijding en herstel. (…) Dan ontstaat er ook ruimte voor vernieuwing en voor enthousiasme om niet het kwaad, maar de Heer te volgen.” 

Voordat we ons oordeel en boosheid klaar hebben over mensen die ruzie maken met hun buren, IS in Syrië en Irak of separatisten in Oekraïne, moeten we beseffen dat wereldvrede in jouw en mijn eigen hart begint. Via de politieke en maatschappelijke wegen zullen we nooit tot échte wereldvrede komen. Van generatie op generatie blijft het kwaad en de vervreemding dan verder groeien.

Laten we Jezus elke dag nazeggen in hét gebed dat hij ons leerde bidden: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.”

‘Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.’

Daan Molenaar

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons