Nieuwe naam Vrijzinnigen Nederland

NPB bestaat uit 47 lokale afdelingen en een landelijk bureau

in Christelijk Nieuws

Met ingang van 1 september verandert Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, haar naam in Vrijzinnigen Nederland. Vooral het onderdeel 'NPB', afkorting voor Nederlandse Protestanten Bond, is een vlag die de lading niet meer dekt.

(imported body)

Tijdens een algemene vergadering kozen de leden met grote meerderheid voor de nieuwe landelijke naam Vrijzinnigen Nederland. Daarmee zetten zij een belangrijke stap die de 'buitenkant' beter in overeenstemming brengt met wie zij, volgens hun gezamenlijk geformuleerde identiteit, zijn. De nieuwe naam Vrijzinnigen Nederland, in combinatie met een nieuw logo en een eigentijdse website, helpt om dat ook aan de buitenwereld te laten zien.

De naamsverandering naar Vrijzinnigen Nederland staat voor een ontwikkeling die vrijzinnige geloofsgemeenschappen doormaken. Zinzoekers die vragen minstens zo belangrijk vinden als antwoorden en op zoek zijn naar voedsel voor de geest en voor de ziel voelen zich er thuis. Bij de vrijzinnige geloofsgemeenschappen zijn ongebonden religieuzen en geïnteresseerden in spiritualiteit – lid of niet lid - van harte welkom zijn.

Door hun diensten, lezingen en gespreksgroepen waarbij niet alleen religie maar ook culturele, maatschappelijke en filosofische aspecten aan bod komen, willen vrijzinnige geloofsgemeenschappen een rustpunt in het vaak hectische dagelijks leven zijn. Kwaliteit en openheid zijn sleutelwoorden bij alle activiteiten.

Bron: Vrijzinnigen Nederland

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons