Nieuw Onze Vader voor Nederland en Vlaanderen

Niet langer verwarring over 'verzoeking' of 'bekoring': het is nu 'beproeving'

in Geloven

Er is eindelijk een gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader voor het hele Nederlandse taalgebied. Over de correcte versie van het gebed des Heren is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw door Vlaamse en Nederlandse kerkgeleerden gediscussieerd.

De Nederlandse en Belgische bisschoppen maken nog bekend wanneer het nieuwe Onze Vader gebruikt mag gaan worden, liet de Nederlandse Kerkprovincie vrijdag weten.

Bekendste gebed
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

Beproeving
De commissie heeft een bekende zin uit beide versies van het Onze Vader veranderd. ,,..en leid ons niet in bekoring'' is geworden ...en breng ons niet in beproeving''. Reden daarvoor is dat 'beproeving' de juiste vertaling is van het Latijnse 'tentatio.' Belangrijker is nog volgens de geleerden dat 'bekoring' wordt geassocieerd met iets positiefs als 'bekoorlijk' en 'aantrekking', terwijl het juist als een te bestrijden kwaad is bedoeld. De protestantse kerk zegt in deze zin ,,...en leid ons niet in verzoeking''. Het protestantse Onze Vader verschilt in meer zinnen van het katholieke gebed.

Goedgekeurd
Het nieuwe Onze Vader is door de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie en door de Congregatie voor de Eredienst in Rome goedgekeurd. De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren (Vlaams) luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Bron: ANP / RKK / Foto: Wikipedia

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons