Ik ben ik en ik ben tof!

over de waarde en de redenen van zelfrespect

in Geloven

Velen hebben nooit geleerd om zichzelf te zien door Gods ogen. Daardoor ontstaat er een verkeerd beeld over onszelf en krijgen we ook een verkeerd beeld van God. Als we leren onszelf te zien zoals God ons ziet, zullen we makkelijker in staat zijn om zijn liefde te ervaren.

Door God gemaakt
De Bijbel geeft ons voldoende redenen om een goed gevoel van eigenwaarde te hebben of te ontwikkelen. Met al onze zwakke kanten (die hebben we ook!) zijn we waardevol voor en bemind door God. In Psalm 139:13-18 staat hoe God over je denkt. Al voordat je geboren werd, was God in zijn gedachten met jou bezig. Hij schonk jou een unieke combinatie van karakter en gaven. Die maken je tot de meest geschikte persoon voor de taak, die hij voor je bedacht.

En de zondeval dan ...?
Natuurlijk is er ook zonde in ons leven. Maar dat maakt onze waarde niet ongedaan. Zo gooien we 'De Nachtwacht' van Rembrandt toch ook niet weg, als iemand er een beschadiging in maakt? Het wordt gerepareerd, want het blijft een meesterwerk uit de hand van een groot kunstenaar! Zo is het met de mens ook! We mogen ontdekken dat God, om de zonde uit ons leven uit te bannen, zijn eigen Zoon schonk. Zonder voorwaarden, uit genade. Omdat we zo kostbaar zijn!

Maar ik faal steeds weer ...
Wanneer we in ons leven dingen opmerken, die verbeterd moeten worden, mogen we ze in de hand van God leggen. We hoeven niet eerst te veranderen, voordat we mogen komen. Hij wil ons veranderen, door zijn Geest, zodat we op hem gaan lijken (2 Korintiërs 3:18). 
Als we fouten maken, moet dat ons naar Jezus drijven. Hij zal nooit zeggen: 'Ben je daar al weer?' Hij vergeeft en vergeet, zodat het voor hem is of we voor de eerste keer met dat probleem komen. Ook al denken we zelf: 'daar gaan we weer', mogen we weten: hij gedenkt onze zonden niet meer (Micha 7:19).

Een kunstwerk in wording
Dat God zo goed voor ons is, komt doordat hij zo'n groot kunstenaar is. Hij ziet als een beeldhouwer in een ruw blok steen reeds het beeld dat hij wenst te maken. Dat blok gooit hij niet weg, maar met eindeloos geduld neemt hij stukje voor stukje het 'overtollige' materiaal weg. Hij vormt ons, totdat we de vorm hebben, die hij reeds zag, voor we geboren waren. 
Christenen mogen elkaar helpen om te groeien en steeds meer de mensen te worden, die God reeds in ons ziet.

Anders kijken
De waarde van je persoonlijkheid wordt dus niet bepaald door wat je allemaal wel of niet goed gedaan hebt, evenmin door de manier waarop mensen met je omgaan, maar door de wijze waarop God naar je kijkt. Leer jezelf ook zo te zien!

Auteur: Roeland Klein Haneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons