Paus preekt in pinkstergemeente

Franciscus wil tijdens de kerkdienst zijn excuus aanbieden aan de gemeente

in Christelijk Nieuws

Paus Franciscus wil nog deze maand op een zondag voorgaan in een pinkstergemeente in Rome. Hij zal tijdens deze kerkdienst zijn verontschuldigingen aanbieden voor de impliciete en expliciete tegenwerking van het verlangen van de pinkstergemeente om te groeien en op hun manier getuige te zijn.

Dat zegt Brian C. Stiller, wereldwijd ambassadeur van de Wereldwijde Evangelische Alliantie (WEA). Op de website van de WEA doet hij verslag van zijn drie uur durende lunch met de paus, tevens zijn tweede ontmoeting met de paus.

 „We praatten over gemarginaliseerde christenen”, schrijft Stiller, “die gebukt gaan onder het gewicht van de staatsmacht of de aanwezigheid van andere, meerderheidsreligies. Hij luisterde en vertelde toen een opmerkelijk verhaal. In zijn jaren in en buiten Rome was hij bevriend geraakt met de voorganger van een pinkstergemeente in Rome. Op zeker moment zag hij in hoezeer deze gemeente en haar voorganger de macht en de aanwezigheid van de Rooms-Katholieke Kerk voelden, die hen belemmerden in hun wens om te groeien en getuige te zijn. „Dus”, zei hij, „zal ik in juli op een zondag in zijn kerk preken en namens mijn kerk mijn verontschuldigingen aanbieden voor de pijn die zij hun gemeente heeft aangedaan.”

De paus geeft aan geen evangelicalen te willen ‘bekeren’  tot het katholicisme. Hij zegt daarover dat hij verlangt dat mensen in hun eigen gemeenschap Jezus vinden. “Er zijn immers zoveel leerstukken waar we het nooit over eens zullen worden. Laten we daar onze tijd niet aan spenderen. Laten we ons liever bezighouden met het tonen van de liefde van Jezus.”

De WEA vertegenwoordigt volgens eigen zeggen ongeveer 600 miljoen evangelicalen in meer dan 120 landen. De Rooms-Katholieke kerk telt zo’n 1,2 miljard leden. Vooral in Latijns-Amerika zijn pinksterkerken een grote concurrent van de Rooms-Katholieke kerk.

Bron: refdag

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons