Ondanks secularisatie groei in ledenaantal EO

Officiële ledentellen Publieke Omroep bekend

in Christelijk Nieuws

De Evangelische Omroep (EO) blijft met een stevige achterban een vaste waarde in het publieke omroepbestel. Ten opzichte van de laatste ledentelling in 2009 is het ledenaantal van de omroep zelfs licht gestegen. Het Commissariaat van de Media presenteerde vanmiddag de cijfers van de officiële ledentelling. De EO kwam uit op 440.788 leden.

EO-directeur Arjan Lock: “Een prachtig resultaat, waarvoor ik vooral onze leden dankbaar ben. Want we leven in een tijd van secularisatie en ontkerkelijking - die uiteraard ook z'n weerslag heeft op de EO - en van economische tegenwind. Met onze leden willen we samen pal staan voor het Evangelie in onze samenleving. Het allerbelangrijkste verhaal ooit, over Jezus Christus en Zijn Koninkrijk, willen we op allerlei plekken doorvertellen".

"Elke dag weer ervaar ik het als een enorm voorrecht om te mogen werken voor een omroep die zoveel christenen achter zich heeft die trouw meebidden voor programma's, evenementen en medewerkers. Dankbaar ben ik ook voor de groeiende samenwerking met kerken en verwante christelijke organisaties, bijvoorbeeld rond 'The Passion'. We hebben elkaar in deze moeilijke tijd meer dan nodig". 

Gesteund in zelfstandige positie

De EO maakte al eerder in Visie bekend een positief resultaat van de ledentelling te verwachten. Lock: “De massale steun voor de EO laat zien dat er in de samenleving een breed draagvlak is voor onze missie. We hebben gekozen voor een zelfstandige positie binnen het publieke bestel en worden daarin ruimschoots gesteund. Dat geeft reden voor dankbaarheid, maar ook vertrouwen in de toekomst.”

De EO is een levende vereniging. Door het jaar heen is er volop ontmoeting en interactie met de leden. Zowel op grootschalige evenementen als bijvoorbeeld de EO-Jongerendag, maar ook bij kleine bijeenkomsten als de recent georganiseerde avond ‘Schrijvers voor gerechtigheid’. Lock: “We blijven de komende jaren werken aan inhoudelijke verbinding met onze leden. Als publieke omroep is onze verankering in de samenleving belangrijk, ook door bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met kerken.”

Uniek bestel

Lock benadrukt dat de ledentelling ook laat zien hoe uniek de Nederlandse publieke omroep is. “Het totale aantal mensen dat een omroep steunt is licht gestegen naar ruim 3,5 miljoen, wat laat zien dat omroepverenigingen een breed publiek aanspreken. Dat is iets om te koesteren”.

 

 

 

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons