Kleinzoon Billy Graham aan kerken VS: predik het Evangelie, geen politiek!

Megakerken VS verdacht van politieke stemmen ronselen

in Christelijk Nieuws

De federale belastingdienst (IRS) van de Verenigde Staten heeft aangegeven nauw toe te zien op grote kerken waar openlijk geronseld wordt te stemmen op bepaalde politici, in het algemeen van republikeinse signatuur.

(imported body)

Dit gebeurt naar aanleiding van binnengekomen klachten van de 'Freedom from Religion' stichting. De IRS heeft gereageerd dat het kerken en andere plaatsen van aanbidding zal monitoren of het actief stemmen probeert te winnen voor toekomstige verkiezingen.

Niet mengen
Vanwege de fiscale vrijstelling, mogen kerken formeel in de Verenigde Staten zich niet mengen met politieke activiteiten. In 2009 werd de IRS al door een federale rechtbank verordonneerd een speciaal aangesteld persoon aan te stellen om de klachten omtrent de politieke betrokkenheid onder kerken te onderzoeken. Dit blijkt tot op heden onvoldoende te zijn doorgevoerd.

Openlijk advies
Met name republikeinse kandidaten plukten tot nog toe de vruchten van de megakerken die openlijk hun kerkgangers adviseerden op hen te stemmen. De discussie over de politieke betrokkenheid onder kerken laait momenteel hoog op in de Verenigde Staten.

Billy Graham
Dominee Tullian Tchividjian, kleinzoon van Billy Graham, heeft onlangs uitgesproken dat een nauwe associatie tussen het christelijke geloof en politieke ideologieën schadelijk is voor het 'merk' religie. "Vraag aan mensen wat het betekent om evangelisch te zijn", zegt hij, "en ze zullen in eerste instantie ingaan op politieke standpunten". Tchividjian roept de megakerken dan ook terug te keren naar waar het om gaat tijdens kerkdiensten, "het evangelie".

Bron: IKON

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons