Kerkgangers gelukkiger dan niet-kerkgangers

CBS: 'Mensen die tot kerkelijke groep behoren zijn gelukkiger'

in Christelijk Nieuws

Mensen die tot een kerkelijke groep behoren, zijn iets vaker gelukkig en tevreden dan mensen die dat niet doen. Verder zijn rooms-katholieken en de protestantse groeperingen gelukkiger dan onkerkelijken. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bovendien zijn mensen die één keer per week of vaker een kerk bezoeken gelukkiger dan mensen die zelden of nooit een dienst bezoeken.

Ook blijkt uit het onderzoek dat aanhangers van de islam duidelijk het minst gelukkig zijn Van hen is 76 procent gelukkig of erg gelukkig, minder dan onkerkelijken (84 procent). Er is nauwelijks verschil tussen Nederlands-hervormden, gereformeerden en pkn’ers. Rooms-katholieken zijn wat minder gelukkig dan pkn’ers. Ook zijn Nederlands-hervormden en gereformeerden wat gelukkiger dan niet-kerkelijkgezinden. Als het gaat om tevredenheid is hetzelfde patroon te zien.

Toegepaste correcties
Leeftijdscorrectie verandert nauwelijks iets aan deze percentages. Als naast leeftijd ook gecorrigeerd wordt voor geslacht, herkomst, opleiding en inkomen zijn degenen die één keer per maand naar de kerk gaan iets gelukkiger dan voor correctie en zijn degenen die één keer per week of vaker de kerk bezoeken én degenen die minder dan eenmaal per maand naar de kerk gaan gelukkiger dan degenen die zelden of nooit gaan. De logistische regressieanalyses tonen een vergelijkbaar resultaat. Degenen die één keer per week of vaker naar de moskee of kerk gaan hebben een bijna tweemaal zo grote kans om gelukkig te zijn dan degenen die zelden of nooit naar de kerk gaan.

Bekijk hier het CBS-onderzoek voor meer uitleg en de tabellen.

Bron: CIP.nl

 


Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons