Brits rapport: "Godsdienst ook grote rol in toekomst"

Rapport ziet godsdienst over 30 jaar nog steeds een grote rol spelen

in Christelijk Nieuws

Godsdienst zal over dertig jaar voor de meeste mensen nog steeds een grote rol spelen en bepalend zijn voor hun identiteit. Dat is te lezen in het rapport 'Global Strategic Trends', opgesteld in opdracht van het Britse ministerie van Defensie. In Latijns-Amerika, Azië en Afrika zal de aanhang van evangelicalisme zijn gegroeid. De islam zal in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nog dominanter zijn dan nu. En in 2045 zal China wellicht het land zijn met de meeste christenen en moslims.

"Sommige religies zullen binnen dertig jaar waarschijnlijk politiek assertiever zijn geworden. Deze invloed zal haast zeker geholpen worden door de globalisatie en door ontwikkelingen in de communicatietechnologie, die de boodschappen van religieuze groepen in staat stelt de bevolking in de diaspora te verenigen en een veel groter publiek kunnen aanspreken dan voorheen mogelijk was." De auteurs voegen eraan toe dat technologie er ook toe zal bijdragen dat diasporagemeenschappen te lijden zullen hebben van onenigheid binnen de godsdiensten.

"Religieuze groepen zouden sommige regeringen weleens met nieuwe uitdagingen kunnen confronteren. China bijvoorbeeld zal in 2045 mogelijk het land zijn met de grootste islamitische en christelijke gemeenschappen ter wereld. Zijn binnenlandse beleid en mondiale aanzien zullen waarschijnlijk behoorlijk worden beïnvloed door de manier waarop deze twee geloofsgroepen hun doelen nastreven en godsdienstvrijheid verlangen", aldus het rapport.

Ook in 2045 zijn er nog over de hele wereld gebieden waar grote godsdiensttwisten heersen. Als deze escaleren, "zouden campagnes van terroristische aanslagen dan kunnen worden uitgevoerd op een grotere schaal dan ooit". Het is mogelijk dat deze aanslagen op dit niveau een grote kracht kunnen losmaken die tot een burgeroorlog leidt.

"Religieuze verschillen die voordien bestonden zouden snel kunnen escaleren in een transnationaal conflict tussen twee aspecten van de mondiale samenleving. Het is mogelijk dat sommige landen zo in een bredere oorlog worden getrokken vanwege de druk die hun bevolkingen uitoefenen en vanwege verplichtingen van bondgenootschappen die hen dwingen om partij te kiezen. Als de VN in een impasse geraken en niet bij machte zijn om deze vorm van polarisatie te bedwingen, dan zou dat wereldwijd kunnen leiden tot grote slachtpartijen.”"

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons