BLOG | Met Micha meer mens

Johan Snel recenseert de nieuwe Micha-cursus

in Geloven

Wat moeten we met ons leven? Niets anders dan recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaan van je God. Ten minste, volgens Micha, en plattelander die dik 2700 jaar geleden leefde in een corrupt stadsstaatje in wat nu de Palestijnse gebieden zijn.

Zo’n boer die rake dingen zegt heet in de Bijbel een profeet. Onbewust kennen we hem allemaal van het visioen van de zwaarden die zullen worden omgesmeed tot ploegen, één van Micha’s beelden die zijn blijven hangen. En natuurlijk die oproep hierboven.
Sinds een jaar of wat is er een campagne naar hem vernoemd die wereldwijd recht wil doen. Allerlei kerken en groeperingen werken erin samen en het doel is, tastbare activiteiten te ondernemen om gerechtigheid handen en voeten te geven.

Welvaart
Micha Nederland biedt ons de kans in zes bijeenkomsten te oefenen wat haar slogan ‘goed en recht doen’ concreet betekent. Een nieuw werkboek moet de oeroude profetie bij ons opnieuw tot leven wekken. In zes sessies, zes scheppingsdagen lijkt het wel, staan we stil bij gerechtigheid, mensen, de schepping en het grootste contrast: ons geld en onze welvaart.

Spiritualiteit
De cursus is actueel, tot in de participatiesamenleving toe (lees: ieder voor zich en zelfs geen God voor ons allen). Ze pakt dapper uit met een wijd scala aan ideeën en inspiratiebronnen. Met veel nieuwe spiritualiteit, van een Franciscaner zegenbede tot mooie liederen en nog mooiere poëzie. Met opvallend veel zelfhulp: van verantwoord boodschappen doen en consuminderen, je eigen ecologische voetafdruk eens nalopen, je tuin wat diervriendelijker inrichten en een eigen moestuin beginnen, tot intercultureel bijbellezen.

Zelfonderzoek
‘Wat zou je door deze cursus te volgen zelf willen veranderen of aanpakken in je leven?’ wordt ons gevraagd, ‘stel dat jij profeet zou zijn’. En het antwoord: ‘Gods kinderen kunnen ervoor kiezen recht te doen aan alles wat leeft.’ En ‘kiezen voor een actieve recht-doen-houding’. Volgt de oproep tot een oprecht zelfonderzoek op alle genoemde punten, elk van de zes avonden opnieuw, en de oproep het daarbij niet te laten.

Schurend
De meest schurende ervaring, zoals dat heet, is de confrontatie met de spilzieke consumptiemaatschappij waarin we zelf leven. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we de hele wereld bekijken vanuit het perspectief van onze Nederlandse welvaart. Gerechtigheid wordt dan meer dan mensen recht doen, want recht doen wordt ook doorvertaald in duurzaamheid en de hele schepping erbij betrekken.
Is dat goed en inspirerend? Jazeker. Valt daar nog iets op aan te merken? Nee, daar valt niets op af te dingen. En toch. Er ontbreekt wel een schurende ervaring die we allemaal drommels goed kennen, maar nog minder gemakkelijk toelaten dan dat we willen toegeven dat we tekortschieten in onze levensstijl.

Zonde
Dat die andere schurende ervaring in de Bijbel ook ‘zonde’ heet, maakt het er niet eenvoudiger op. Want hoe vertaal je zoiets in modern Nederlands? De wetenschap dat we geroepen zijn om recht te doen, maar dat zelf ook nodig hebben? Dat wij armen moeten helpen, maar dat juist zij ons leven kunnen verrijken? Dat we zelf al even afhankelijk zijn?

Vijand
Misschien is het niet helemaal toeval dat die snijdende oproep van Micha nergens in het evangelie wordt aangehaald. Als Jezus mensen gelukkig prijst, dan zijn het de armen, niet de rijken, de mensen die lijden en niet wie erover gaan. Omdat hij als geen ander weet dat ‘de hele schepping nog zucht en lijdt’ (zoals het werkboek Paulus aanhaalt).
Wie is ook alweer onze naaste volgens de parabel van de Samaritaan die zich ontfermt over de voor dood achtergelaten reiziger? De beroofde? Nee, precies: die vijand. Soms leren we ook dat nog, op dag zeven.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons