Bisschoppen waarschuwen tegen Jodenhaat

"Jezus was ook een Jood, dat geeft een band."

in Christelijk Nieuws

De Rooms-Katholieke bisschoppen waarschuwen met klem tegen de toename van Jodenhaat die zij zowel in Nederland als in andere landen waarnemen.

De bisschoppen zien zich verplicht om elke vorm van antisemitisme krachtig te veroordelen en om haat tegen Joden categorisch te verwerpen, zo staat in een verklaring die zij woensdag hebben rondgestuurd.

Onveilig
De huidige Jodenhaat is volgens de bisschoppen het gevolg van het opnieuw opgelaaide conflict tussen Israël en de Palestijnen. ,,Het mag niet zo zijn dat mensen die (al vele eeuwen) deel uitmaken van onze samenleving zich onveilig en ongewenst voelen'', vinden de kerkelijke leiders. ,,De onvoorstelbare en tenhemelschreiende Holocaust heeft meer dan duidelijk gemaakt waartoe dat kan leiden.''

Jezus was een Jood
De christelijke kerk heeft een sterke band met het jodendom, omdat Jezus ook een Jood was. Paus Franciscus heeft onlangs gezegd dat ,,je geen echte christen kan zijn zonder je joodse wortels te erkennen.'' De bisschoppen erkennen het recht van zowel Joden als Palestijnen om veilig en in vrede te kunnen leven in een eigen staat, schrijven zij.

Voor een duurzame vrede zien de bisschoppen het als noodzakelijk dat die Joden en Palestijnen die elkaar bestrijden - of als vijanden zien - de strijd beëindigen en met elkaar gaan samenwerken aan de opbouw van landen die vreedzaam met elkaar kunnen leven, tot zegen van de komende generaties en heel de wereld.

Bidden
De verklaring eindigt met een gebed: "Wij bidden om de vrede voor het Heilig Land, het Midden-Oosten en heel onze wereld. Tevens bidden wij dat ieder mens zich veilig en gewenst mag weten zowel in ons land als in alle andere landen. Immers, allen – Joden, christenen, moslims en alle mensen – zijn Gods schepselen, door Hem uit liefde tot leven geroepen om met elkaar te leven als Zijn kinderen."

Bron: ANP, aartsbisdom.nl / Foto:

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons