Wie wordt de 'Theoloog van 2014'?

"Theoloog moet gesprek over God op gang brengen - vooral buiten de kerk"

in Mediatips

Theologen hebben in het publieke debat een rol te vervullen; daar zijn de organisatoren van de Nacht van de Theologie van overtuigd. Daarom nomineren ze jaarlijks drie theologen voor de ‘meest spraakmakende theoloog’. Wie wordt deze keer de theoloog van het jaar?

Dit jaar maken Dick Couvée, Manuela Kalsky en Paul van Geest een kans op deze prijs. Wie van de drie heeft het afgelopen jaar de theologie het meest een gezicht gegeven in Nederland? Komende zaterdag zal het blijken bij de ‘Nacht van de Theologie’ in de Rode Hoed in Amsterdam.

Dick Couvée

Onder ds. Dick Couvée is de Pauluskerk in Rotterdam uitgegroeid van een herberg voor ontheemden naar een ontmoetingsplaats voor arm en rijk. De wederzijdse inspiratie van arm en rijk staan daarbij centraal.

Manuela Kalsky

Manuela Kalsky bekleedt sinds 2012 de E. Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de VU. Daar startte zij in 2013 vernieuwend onderzoek naar mensen die zich in Nederland verbonden voelen met verschillende religieuze tradities (Multi Religious Belonging).

Paul van Geest

Paul van Geest (hoogleraar Tilburg Universiteit en Vrije Universiteit) kreeg landelijke bekendheid door zijn media-optredens rond de verkiezing en het pontificaat van paus Franciscus.

Nacht van de Theologie

De prijsuitreiking is tijdens de Nacht van de Theologie op 21 juni in de Rode Hoed in Amsterdam. Thema van de Nacht van de Theologie is dit keer Ieder voor zich, God voor ons allen? Voor het eerst is de Nacht ook open voor niet-theologen. De afgelopen jaren was het een 'besloten feestje' voor theologen, nu wil de theologie zich ook aan het grote publiek laten zien.

Aan het programma op 21 juni werken onder meer mee: Elsbeth Gruteke (presentatie), Tinkebell, Kees van der Staaij, Bert Keizer en Ronald van Raak. Mirjam Sterk (Oud-kamerlid, IKON-presentatrice en theologe) schrijft dit jaar het theologiepamflet getiteld "Ieder voor zich en God voor ons allen?" ( Uitgeverij Ten Have). Voor het volledige programma zie ook www.nachtvandetheologie.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons