Thema Week van Gebed bekend

Het uitgangspunt is het verhaal van de Samaritaanse vrouw

in Geloven

'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief.

(imported body)

De Raad van Kerken en EA-EZA werken samen en presenteren op 22 september een boekje met een orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal. Op hetzelfde moment brengen de organisaties een gebedenboek uit, waarin kerkelijke leiders en andere christenen gebeden onder woorden brengen die een indruk geven van de spiritualiteit in ons land.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over 'levend water'. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd.

De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim, 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kan men verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

 

Bron: Raad van Kerken

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons