Spanjaarden vinden weg terug naar de kerk

Aantal seminaristen neemt voor het derde opeenvolgende jaar toe

in Christelijk Nieuws

Na het sterke verval van de Spaanse katholieke Kerk eind vorige eeuw is de laatste jaren sprake van een opmerkelijke heropleving. Spanjaarden vinden massaal de weg terug naar de kerk. Maar voor de hernieuwde belangstelling lijkt niet onmiddellijk een verklaring te zijn. Dat meldt het Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

(imported body)

Kerkbezoek
Volgens het studiecentrum voor sociologie steeg de kerkpraktijk tussen 2011 en 2012 van 12,1 tot 15 procent en in 2013 nog eens met 23 procent. Tussen 2007 en 2013 steeg het aantal mensen die kerkbelasting betalen van 8 tot 9 miljoen Spanjaarden. In 2013–-2014 nam het aantal seminaristen voor het derde opeenvolgende jaar toe tot 1.321. Daarnaast kiezen jaarlijks nog steeds een vierhonderdtal meisjes voor het slotklooster.

Opmerkelijk
Volgens de onderzoekers volstaat de migratie niet als verklaring voor die sterke stijging van het aantal kandidaten voor het religieuze leven en het priesterschap. De toename is volgens hen des te opvallender wegens het dalende aantal geboorten en omdat steeds meer jonge Spanjaarden een betere toekomst zoeken in het buitenland. Ook de economische crisis en hoge jongerenwerkloosheid bieden volgens hen een onvoldoende verklaring, omdat de crisis niet nieuw is en omdat die ook in de jaren 1930 niet tot een stijging van het aantal roepingen heeft geleid.

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons