RK-Bisschop Oeganda geeft namen homoseksuelen aan politie

in Christelijk Nieuws

De Rooms-Katholieke bisschop Charles Wamika van Oeganda heeft in april van dit jaar 22 namen van studenten wegens 'onnatuurlijk seksuele praktijken' aan de politie verschaft. Dat blijkt uit documenten van het bisdom Jinja in Oeganda die Kerknieuws.nl in handen kreeg.

(imported body)

De lokale politie bevestigt telefonisch dat men over documenten beschikt waarin informatie staat over de - inmiddels geschorste -  studenten van het seminarie.

Begin dit jaar ondertekende de Oegandese president Yoweri Museveni een omstreden antihomowet. Door deze wet kunnen mensen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan homoseksuele activiteiten een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Bisschop Wamika
Uit de documenten die de IKON in handen kreeg, blijkt dat de bisschop van het bisdom Jinja, Charles Wamika, twee maanden na het ingaan van de wet informatie omtrent "afwijkend seksueel gedrag"  aan de politie heeft verstrekt.  In een door hem ondertekende brief staan de namen van 22 studenten die uit het seminarie zijn gezet omdat ze verdacht worden van het hebben van seksuele activiteiten met mensen van hetzelfde geslacht. Onderaan de brief, direct gericht aan het bisdom, wordt vermeld dat een kopie 'voor nader onderzoek' naar de politie is gestuurd.

Een kleine week later -– zo blijkt uit de stukken - laat de politie van Jinja weten de brief te hebben ontvangen over 'praktijken die ingaan tegen de wet van het land'. Tevens wordt medewerking gevraagd aan het onderzoek dat zal worden ingesteld.
De betreffende studenten zijn volgens bronnen in Oeganda inmiddels gevlucht naar Kenia alwaar ze zich schuilhouden.

Rooms-Katholieke Kerk
In hoeverre de Rooms-Katholieke Kerk openlijk de wetgeving steunt en doorvoert in haar eigen beleid is onduidelijk. Wel heeft bisschop Wamika president Museveni
openlijk gefeliciteerd met het ondertekenen van de antihomowet. Daarnaast zei hij tijdens een kerkmis dat “ouders van lesbische en homoseksuele kinderen beloond zullen worden wanneer zij hun kinderen overdragen aan de staat om bestraft te worden”. Vervolgens sprak hij een zegen uit over de mensen “die zo hard hebben gewerkt het land te vrijwaren van homoseksuele personen”.

De woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk in Oeganda geeft bij navraag aan geen weet te hebben van op de vlucht geslagen homoseksuele studenten, ondanks dat erover gerapporteerd is in de landelijke pers. Over de wet zegt hij dat geweld niet toegepast moet worden op homoseksuelen en dat het verder “een zaak van de politie is hoe daarmee om te gaan.” De bisschop was in verband met een reis naar het buitenland niet bereikbaar voor commentaar.

De Korte
Gevraagd naar een reactie verwijst bisschop De Korte  naar de verklaring van de Oegandese bisschoppenconferentie, "waarin staat dat zij homoseksualiteit niet steunt, maar tegen de harde bestraffing ervan is." De Korte wijst er tevens op dat het Vaticaan eveneens de antihomowet heeft bekritiseerd. “Homoseksuelen zijn geen misdadigers”, zei de Ghanese kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, volgens de Britse Catholic Herald. In een persoonlijke noot voegt de Groningse bisschop daaraan toe: “Katholieke priesterstudenten worden geacht celibatair te leven. Als zij seksuele contacten hebben gehad is dat een ethisch probleem voor de Kerk en geen juridische zaak voor de overheid”.


Bron: IKON

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons