“Liever een dankappel dan een zuurpruim”

5 vragen aan wandelpsycholoog Karolien van der Woude

in Geloven

Psycholoog Karolien van der Woude (47) uit Ede hield vroeger consulten op kantoor, nu loopt ze samen met cliënten door de natuur. Sinds 2010 is Karolien wandelcoach of eigenlijk wandelpsycholoog. 5 vragen aan Karolien van der Woude.

1.Wat is jouw unieke talent?
“Een talent van mij is bemoedigen. Meer mensen hebben dit talent en in die zin is het niet uniek. Het unieke eraan bij mij is dat ik dit op lichtvoetige manier inzet: niet te ernstig, noch te luchthartig, als mens en als professional. Verdriet mag onder het vloerkleed vandaan en vreugde mag van de kapstok af! Overigens is bemoedigen ook een vaardigheid, die iedereen in meer of mindere mate kan leren. Een oprechte bemoediging doet veel meer groeien, dan alleen kritiek.”

2.Wat vind je belangrijk om door te geven?
“Dat het leven een groot geschenk is. Dat het in en ondanks alles de moeite waard blijft, omdat God goed is. Die hoop is de grond onder onze voeten. Er zit heel veel veerkracht in de natuur en ook in de mens. Wanneer iemand belast en geknakt is, kan altijd nieuw leven uitspruiten.” 

3.Welke Bijbeltekst inspireert je?
“Eén van de Bijbelteksten die mij inspireert komt uit de brief van Paulus aan de Colossenzen.

'U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer; leef dan in verbondenheid met Hem. Wees in hem geworteld, bouw op Hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid.'

Dat spreekt mij erg aan. Het voelt als een voortdurend wandelen en wortelen in Jezus met groeiende vrucht van dankbaarheid. Ik ben liever een dankappel dan een zuurpruim. Hoe meer ik dank, hoe meer ik zie om voor te danken.”

4.Waarvoor kunnen mensen (niet) bij jou aankloppen
“Ze kunnen niet aankloppen voor entertainment, zoals leeg amusement op tv, flauwe kermisattracties of een opgedofte kerkdienst.

Mensen kunnen wel bij mij komen voor het verkennen van onbekend natuurgebied en een lange wandeling maken, en dan vooral over smalle paadjes lopen. De wandeling mag met goed gesprek van hart tot hart, of juist in stilte ...”

5.Welke droom heb je voor…
“Ik droom van licht in de huizen waar we wonen en als mensen samenleven. Thuis is de plek waar de meeste zegen en de meeste ellende voorkomt en zijn wortels krijgt. Ontwikkeling van de samenleving begint in de huizen.

Met licht bedoel ik herstel van harten, relaties en communicatie. Het leven zoals het bedoeld is. In mijn werk met volwassenen zie ik heel vaak die zegen en ellende. De veerkracht van hoop zegt dat er altijd een ommekeer mogelijk is. Het is nooit te laat om een nieuwe stap te zetten!”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons