Is er nog ruimte voor de vluchteling in ons land?

in Christelijk Nieuws

Deze confronterende vraag stellen Gave en Time to Turn rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) centraal in de Vreemdelingendienst. U bent welkom in de dienst op 21 juni.

“Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.” (Leviticus 19:34)

Rikko Voorberg, bekend van de Vluchtkerk, verzorgt de overdenking en de Schrijvers voor Gerechtigheid en het koor van de Perzische Koreskerk leveren muzikale bijdragen. Onder anderen Desiré Uwamahoro (vluchteling uit Burundi en medewerker bij Gave) vertelt zijn vluchtverhaal.

Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag werd door de Verenigde Naties ingesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Vluchtelingenverdrag. In dit verdrag legden landen hun verantwoordelijkheid om bescherming aan vluchtelingen te geven vast.  In het Nederland van nu lijkt het hoogste doel echter hoe we migranten zoveel mogelijk buiten de deur kunnen houden. Met alle nare gevolgen van dien: migranten die verdrinken in de Middellandse Zee of maandenlang vastzitten in gevangenissen. Er wordt vaak hard geoordeeld over migranten of mensen roepen dat ons land vol is.

Vreemdelingendienst

In de Vreemdelingendienst staan we stil bij deze werkelijkheid en brengen deze bij God. We luisteren naar verhalen van vluchtelingen. We onderzoeken wat bijbelteksten als de hierboven geciteerde te maken hebben met hoe we in Nederland met migranten omgaan. We belijden schuld bij het kruis voor ons aandeel in de ellende van migranten. We bidden tot God en horen hoopvolle perspectieven van migranten in ons land. Het wordt een prikkelende en activerende kerkdienst. De deuren van de kerk staan wagenwijd open voor iedereen die met ons mee wil doen.

Grenzeloos

Met de Vreemdelingendienst sluiten Gave en Time to Turn de campagne 'Grenzeloos' af. Anderhalf jaar lang vroegen de organisaties aandacht voor de situatie van ongedocumenteerde migranten in Nederland en wilden zij mensen inspireren tot gastvrijheid. Ook na deze campagne gaat Gave door om christenen te stimuleren tot gastvrijheid voor de vluchteling.
 
Waar: Sint-Joriskerk, Hof 1 Amersfoort
Wanneer: zaterdag 21 juni, 19.30 uur
Toegang: gratis
 
 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons