Evangelische scholen moeten dicht

Geen geloof meer in evangelische scholen.

in Christelijk Nieuws

Staatssecretaris Dekker grijpt in bij een aantal evangelische basisscholen. Volgens hem voldoen de scholen van de Stichting voor Evangelische Scholen (sVES) niet aan de kwaliteitseisen van de Inspectie en is er ook geen zicht op dat de scholen snel aan een ander bestuur worden overgedragen.

Dat de zes scholen die onder de sVES vallen problemen hadden, was al langer duidelijk en de Stichting gaf eerder dit jaar aan ermee op te houden. Indien mogelijk zouden scholen aan andere besturen worden overgedragen en, als dat niet zou lukken, zouden de leerlingen op andere scholen worden geplaatst.


Volgens Dekker zal één school in Den Haag inderdaad aan een ander schoolbestuur worden overgedragen. Eén andere school in Tilburg krijgt geen geld meer, omdat die niet meer aan de stichtingsnorm voldoet en Dekker vindt dat voor vier andere scholen het bestuur geen oplossing gevonden die zorgt voor kwalitatief goed onderwijs.

Aanwijzing
De staatssecretaris geeft het bestuur nu een zogenoemde aanwijzing. Dat betekent dat het bestuur ervoor moet zorgen dat leerlingen van scholen die volgens de inspectie zwak zijn, per 1 augustus onderwijs moeten volgen op een school van een ander bestuur. Als die aanwijzing niet wordt opgevolgd, krijgen de scholen veel minder geld.
Het instrument van de aanwijzing is nog niet eerder gebruikt. Het is een nieuwe methode om in te grijpen bij falende scholen.

Onzekerheid
Volgens Dekker heeft het bestuur van de Stichting aangegeven dat er meer tijd nodig is om tot een overdracht van scholen te komen, zonder hierbij een tijdslimiet aan te geven. Hij vindt dat de "gemengde signalen" over de toekomst tot onzekerheid leiden bij leerlingen, ouders en personeel.
Hij heeft hulp aangeboden, maar volgens de staatssecretaris maakt het bestuur daar geen gebruik van. Daarom heeft hij nu besloten om in te grijpen.

Reactie
Vanochtend gaf staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een reactie op de radio over de sluiting van de evangelische scholen.

<iframe id="player-662771" src="http://nos.nl/embed/?id=a:662771&autoplay=0" frameborder="0" scrolling="no" width="352" height="198"></iframe>


Bron: NOS

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons