Atheïstische groepering in VS pleit voor seculiere gebeden

"Laat ons streven naar wat geluk en vreugde aan anderen brengt"

in Christelijk Nieuws

Het Hooggerechtshof in Washington heeft mei dit jaar geoordeeld dat de grondwet het toestaat een openbare vergadering aan te vangen met een gebed. Volgens de rechtbank tast dit ritueel niet de scheiding tussen kerk en staat aan. In reactie op de beslissing, hebben atheïstische groepen seculiere 'gebeden' aangeboden voor de openbare bijeenkomsten.

(imported body)

In reactie op de beslissing, hebben atheïstische groepen in Pennsylvania en Illinois seculiere 'gebeden' aangeboden voor de openbare bijeenkomsten. De atheïstische activist Hemant Mehta zei dat hij hoopt andere niet-theïstische personen hetzelfde zullen doen. "Gezien de uitspraak van het Hooggerechtshof moeten we ervoor zorgen dat de lokale overheden iedereen toelaat een aanroeping te laten uitspreken of aandragen" vertelde hij aan Religion News Service (RNS).

Grondwet
Twee stadsbewoners hadden de gemeente Greece in de staat New York aangeklaagd. Ze vonden dat de christelijke gebeden die sinds 1999 voor aanvang van openbare bijeenkomsten werden uitgesproken, indruisten tegen het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten. "Ik ga aan de raad vragen om het principe waarop dit land werd gesticht te begrijpen," zegt mede-activist Courtney . "Namelijk dat de regering werd opgericht door mensen en het zou het gehele volk moeten vertegenwoordigen, ongeacht hun religieuze overtuigingen."


Inmiddels zijn er sjablonen beschikbaar waarop bezoekers voorstellen kunnen indienen om te dienen als een seculier gebed. Een van de voorgestelde gebeden luidt: "Laat ons elke ochtend opstaan en streven naar het beste, enkel dat te doen wat geluk en vreugde aan anderen brengt, en dingen vermijden die ervoor zorgen dat anderen gekwetst raken of pijn doen,". Een ander wordt als volgt geformuleerd: "En laten we vooral elkaar liefhebben, niet om beloningen voor ons nu of in de toekomst te verkrijgen of om straf te ontlopen, maar altijd tevredenheid en vrede bij elkaar te brengen. Het zij zo."

 

Bron: IKON

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons