Vrouw uit Soedan riskeert doodstraf na bekering

"Bekeer je voor donderdag tot de islam, of krijg de doodstraf."

in Christelijk Nieuws

Een 27-jarige vrouw uit Soedan kan de doodstraf krijgen omdat ze de islam heeft verruild voor het christendom. Een rechtbank heeft de vrouw tot donderdag de tijd gegeven om weer terug te keren tot de islam.

Meriam Yahya Ibrahim wordt beschuldigd van afvalligheid en overspeligheid. Meriam is opgevoed door haar orthodox christelijke moeder. Haar moslim vader is nooit betrokken geweest bij haar opvoeding. Ze is in het huwelijk getreden met een christelijke man. Dat is volgens de Sharia-wetten die in Sudan gelden, verboden. Een 'moslimvrouw' mag niet met een niet-moslim trouwen. Zo'n huwelijksovereenkomst is ongeldig en wordt gezien als overspel.

Mensenrechtenorganisaties hebben hun afschuw over de zaak uitgesproken en roepen de islamitische regering van het Afrikaanse land op de vrijheid van godsdienst te respecteren.

Universiteit gesloten
Na protesten van studenten van de Khartoum University vorige week, heeft de Islamitische regering zondag besloten de deuren van de universiteit tot onbepaalde tijd te sluiten. De studenten vroegen de regering om te stoppen van schending van de mensenrechten. Meriam Yahya Ibrahim heeft aan deze universiteit haar opleiding tot arts gevolgd.

Vanuit ambassades en Soedanese activisten is geschokt gereageerd en wordt de aanklacht scherp veroordeeld. De regering van President Omar Hassan heeft te maken met economische en politieke problemen na de afscheiding van Zuid-Soedan in 2011. Zuid-Soedan heeft belangrijke oliebronnen.

Amnesty
Wereldwijd heeft ook mensenrechtenorganisatie Amnesty zich uitgesproken tegen het gebruik van lijfstraffen en de doodstraf. Mensen strafrechtelijk vervolgen voor overspel en afvalligheid is in strijd met het internationaal mensenrecht. Amnesty beschouwt Meriam Ibrahim als een gewetensgevangene, omdat ze uitsluitend vanwege haar geloofsovertuiging en identiteit wordt veroordeeld. De aanklacht is een schending van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Amnesty roept de Sudanese autoriteiten op haar onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Bron: ANP / Reuter
De vrouw op de foto is niet de persoon in kwestie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons