"Vier wie je bent"

5 vragen aan trainer en spreker Paulien Vervoorn

in Geloven

Paulien Vervoorn is coach, trainer, spreker en schrijver van het boek ‘Hartelijk getalenteerd’ en ‘Geloofwaardig Spreken’. Ze schrijft: "Het is mijn wens dat de lezers van mijn boek vieren wie ze zijn en wat ze kunnen." 5 vragen aan Paulien.

1. Wat vind je belangrijk om door te geven?
"Ik merk dat veel mensen op zoek zijn naar hun plek in studie, werk en kerk en zich afvragen of ze wel dingen doen die passen bij wat God in hen gelegd heeft.  Ik vind het heerlijk om hen te bemoedigen vanuit de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25). Hier zie ik een heel aantal lijnen bij elkaar komen: het gaat niet om ons talent, maar om het talent van onze schatrijke Heer die uitdeelt van zijn bezit. De Heer geeft ons verantwoordelijkheid totdat Hij terugkomt, De Heer heeft vertrouwen in ons. We mogen verlangen naar het moment dat Hij zal zeggen dat we ons voortreffelijk ingezet hebben voor Hem. Deze uitgangspunten vormen voor mij de basis om met mensen na te denken over wie zij zijn en wat zij kunnen. Ik heb gemerkt dat deze boodschap bemoedigend en bevrijdend werkt en dat het mensen aanspoort om in actie te komen. In de gelijkenis zie je dat het beeld dat je van de Heer hebt, alles te maken heeft met het beeld dat je van jezelf hebt. Dat vind ik ongelooflijk mooie thema's om mee bezig te zijn!" 
 
2. Welke Bijbeltekst inspireert je?
"Er zijn uiteraard meerdere Bijbelteksten die me inspireren en dat kan per week ook wel verschillend zijn. Een tekst die twee jaar geleden bij me binnenkwam en nog steeds van grote betekenis is, is 1 Tessalonicenzen 2:4: Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd – niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt.
 
Ik ben te lang bezig geweest om te proberen God te pleasen met mijn daden. Alsof ik het voor elkaar kon krijgen dat Hij me zou goedkeuren vanwege mijn goede gedrag…Ik had altijd het gevoel dat ik faalde als ik mezelf weer zo tegenviel. Paulus rekent echter radicaal af met iedere vorm van wetticisme en leert dat we mogen leven van genade. Tegen de mensen in Thessalonica schrijft hij dat ze waardig zijn gekeurd door God. Dit woord betekent veel voor mij. Ik kan me onwaardig voelen en mag me dan optrekken aan deze woorden. Deze tekst gaat ook nog eens specifiek over spreken en dat 'spreekt' me natuurlijk ook aan. Ik spreek graag en train ook anderen in het spreken. Deze tekst is dus de reden geweest dat we onze trainingen 'Geloofwaardig Spreken' noemen: we zijn waardig gekeurd door God om te spreken én we willen op een waardige manier over het geloof spreken én ook nog eens geloofwaardig overkomen."
 
3. Waarvoor kunnen mensen (niet) bij jou aankloppen?
"Ik houd ervan om mensen verder te helpen in vragen rondom studiekeuze en loopbaanvragen. Naar aanleiding van de sprekerstrainingen zijn er ook steeds meer sprekers en predikanten die de weg weten te vinden voor een coachingstraject. Ik kan er echt intens van genieten als ik zie dat de spreker met nieuwe inspiratie en motivatie de deur uitstapt. Tegelijkertijd krijg ik soms reacties van gemeenteleden dat ze de preken meer waarderen. Dit is iets waar mensen voor mogen blijven aankloppen, omdat ik niks liever wil dat Gods Woord met kracht gebracht wordt, zodat harten aangeraakt worden. Maar je moet me niet vragen of ik je wil helpen met klussen. Dat vind ik echt afschuwelijk en ik voel me dan vreselijk onhandig. Behang afstomen daarentegen vind ik eigenlijk best geinig. Daarbij kan tenminste niks verkeerd gaan…"
 
4. Wat neem je je steeds voor, maar lukt maar niet?
"Tsja, ik roep al jaren dat ik eigenlijk wat meer aan mijn conditie zou moeten doen. Ik heb al van alles geprobeerd, bijvoorbeeld simpelweg een basketbal aanschaffen, omdat zoiets de eerste stap zou kunnen zijn. Ik heb de lengte om te basketballen, maar in de praktijk ligt mijn bal gewoon in de schuur op de plank. Het kopen van hardloopschoenen heeft wel geholpen! Ik ben inmiddels –eindelijk- aan het rennen.. En verder houd ik het maar gewoon bij wandelen. Dat  is voor mij een mooie manier om te onthaasten, om mijn hoofd leeg te maken, om te reflecteren, om te bidden en om nieuwe ideeën op te doen."
 
5. Wie maakt voor jou verschil in je leven?
"Ik moet eerlijk zeggen dat ik een druk bezet leven heb en nogal eens worstel met de balans tussen tijd voor mijn bediening, tijd voor vriendschappen en tijd voor mezelf. Met één vriendin plan ik gewoon heel wat avonden vooruit om tijd voor vriendschap te maken. We eten vaak samen, we praten bij, we spreken af wat we in de tussentijd (uit de Bijbel) lezen, we bidden vaak samen en daarnaast lachen we heel wat af. Ik ben God intens dankbaar dat ik in meerdere vriendschappen mag beleven hoe het is om me geliefd te voelen en tegelijkertijd bemoedigd en kritisch bevraagd te worden. Ik denk dat dit een afspiegeling is van de relatie die we ook met God zelf mogen hebben."

Meer weten over Paulien? Ga naar paulienvervoorn.nl of geloofwaardigspreken.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons