Stijging misbruikmeldingen in Gereformeerde gezindte

Verslag aan de Vrijgemaakt-gereformeerde Synode

in Christelijk Nieuws

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in pastorale relaties is in de vrijgemaakt-, christelijk- en Nederlands-gereformeerde kerken gestegen van vijf naar acht. Volgens de website van het Nederlands Dagblad heeft Ineke van Dongen - voorlichter van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties - dat vrijdagmorgen verteld aan de Generale Synode van Gereformeerd-vrijgemaakte kerken.

Het complete Jaarverslag verschijnt volgende week. 
Volgens het Nederlands Dagblad werd aan de Synode ook gemeld dat het aantal interne vertrouwenspersonen fors is gegroeid van 175 naar 275. 

Berouw
Wel maakte deputaat ds. Sjaak de Boer zich zorgen dat ouderlingen of diakenen die ooit veroordeeld zijn voor seksueel misbruik jaren later toch weer terugkeren in het ambt. Volgens het ND hanteert hij zelf als vuistregel voor berouw dat daders die "écht berouw hebben nooit meer vragen in het ambt te komen."

Film
Op 6 juni zendt de EO de speelfilm Het zwijgen van de kerk (Le silence des Églises) uit om 23.22 uur op Nederland 2. Deze bekroonde Franse film vertelt op indringende wijze het verhaal over seksueel misbruik binnen de kerk. Eindredacteur Jacomien Nijhof: “Het zwijgen van de kerken is hét thema in deze film; een issue dat nog steeds doorbroken moet worden. En niet alleen binnen de Rooms Katholieke kerk, ook binnen andere kerken komt misbruik voor. Als EO hopen we, dat door het uitzenden van deze film, er opnieuw aandacht komt voor het belang van openheid over deze misstanden vanuit álle kerken.”

Le silence des églises Vrijdag 6 juni, 23.22 uur, Nederland 2

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons