PKN-leden willen verdergaande kerkfusie

in Christelijk Nieuws

Verreweg de meeste leden van de Protestantse Kerk willen een nog verdergaande fusie van kerken. Het is morgen tien jaar geleden dat de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk samengingen in de Protestantse Kerk in Nederland.

(imported body)

Verreweg de meeste leden van de Protestantse Kerk die het Nederlands Dagblad lezen, willen een nog verdergaande fusie van kerken.

Het is morgen tien jaar geleden dat de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk samengingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Ter gelegenheid van dit tienjarige bestaan,  ondervroeg  het Nederlands Dagblad bijna achthonderd abonnees die lid zijn van de Protestantse Kerk. De uitkomsten daarvan staan donderdag 1 mei in de krant.

Een kwart vindt van de PKN-leden vindt dat hun kerkgenootschap met álle christelijke kerken in Nederland mag fuseren. Bijna zestig procent van de kerkleden is wel enthousiast over verdere fusie, maar niet met alle kerken. Vooral samengaan met de Christelijke Gereformeerde Kerken (72 procent), de Nederlands Gereformeerde Kerken (65 procent) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (64 procent) is populair.

Voor de leiding van het kerkgenootschap zijn de cijfers een steun in de rug. De Protestantse Kerk ziet voor zichzelf een taak weggelegd om samenwerking tussen kerken te bevorderen. Dat gebeurt onder meer in de Raad van Kerken en de Nationale Synode – een eenheidsinitiatief van voormalig PKN-synodevoorzitter Gerrit de Fijter.

De kerk voert ook gesprekken met de kleinere gereformeerde kerkverbanden. Op termijn wil de Protestantse Kerk predikanten van de vrijgemaakt-, Nederlands-, christelijk-gereformeerde en voortgezet-gereformeerde kerken toestaan voor te gaan in protestantse gemeenten. De regels volgen daarmee de praktijk. De uitwisseling bestaat al deels, doordat bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken vorig jaar besloten een selectie van de PKN-predikanten op de preekstoel toe te laten.

Scriba Arjan Plaisier, voorman van de Protestantse Kerk, laat in een reactie in het Nederlands Dagblad weten dat hij niet meteen een fusie met andere kerken voor zich ziet. Een vorm van samenwerking waarbij kerken elkaar volledig erkennen maar tegelijk zelfstandig blijven acht hij eerder haalbaar. ‘Ik heb geen blauwdruk hoe een dergelijke federatie eruit moet zien. Zo’n samenwerking is voor mij wel een tussenstap op weg naar fusie.’

Bijna achthonderd abonnees van het Nederlands Dagblad vulden de enquête in. De Protestantse Kerk kent verschillende stromingen. Van de ondervraagden voelt 40 procent zich verwant met de Gereformeerde Bond. Bijna 20 procent noemt zich confessioneel, 15 procent gereformeerd, 11 procent midden-orthodox/modern en 10 procent evangelisch.

Een kleine 5 procent heeft met geen enkele stroming een band en 2 procent noemt zich vrijzinnig. Volgens cijfers van godsdienstsociologen ligt de verdeling over het geheel van de Protestantse Kerk anders. Opvallend is dat bij de antwoorden doorgaans weinig verschillen tussen de groepen zijn te zien.

Bron: Nederlands Dagblad

 

Bekijk hier infografiek


 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons